"Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității" - SIPOCA 96/SMIS 120769 - implementat

 

Programul de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului: 424.838,97 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 357.519,40 RON

Perioada de implementare: 29.03.2018 – 28.07.2019

Activitățile proiectului s-au derulat pentru un grup țintă de 68 de persoane, personal de conducere și de execuție din cadrul instituției publice a Municipiului Bacău, precum și a Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca entitate subordonată.

Prin activitățile implementate, proiectul a atins obiectivul general privind introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Bacău (aparatul de lucru cu toate structurile subordonate) și în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău – structură (instituție publică) descentralizată și subordonată UAT Municipiul Bacău, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

Documente:

SIPOCA 96_SMIS 120769 Certificat ISO ADL Bacău 2019

SIPOCA 96_SMIS 120769 Certificat ISO ADL Bacău vizat 2020 pentru menținerea valabilității

SIPOCA 96_SMIS 120769 Comunicat sustenabilitate proiect

SIPOCA 96_SMIS 120769 Listă proceduri operaționale ADL Bacău

SIPOCA 96_SMIS 120769 Plan de acțiune pentru îmbunătățirea activităților ADL Bacău conform CAF

SIPOCA 96_SMIS 120769 Proceduri CAF ADL Bacău 2019

Cititori online

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici