Ştiri Primăria Bacău

  • Eduard Burghelea (27 ani), actor al Teatrului Municipal Bacovia, a fost desemnat de primarul Lucian Stanciu Viziteu să asigure, pentru o perioadă de maxim 120 zile, interimatul postului de director al instituției băcăuane de cultură. Numirea sa vine în contextul încetării mandatului doamnei Elizei Noemi Judeu, care a ocupat această funcție în ultimii cinci ani. […] Articolul Eduard Burghelea, director interimar al Teatrului Municipal Bacovia apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Astăzi, 01.04.2021, ca urmare a soluționării contestației cu nr. 122892/26.03.2021, a fost afișat rezultatul final al comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Municipal ,,Bacovia” Bacău, conform căruia doamna manager Noemi Eliza Judeu a fost evaluată cu nota finală de 6,81. Conform art. 15 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015, facem public […] Articolul Rezultatul procesului de evaluare a managementului realizat la Teatrul Municipial Bacovia Bacău aferent perioadei 26.11.2019 – 31.12.2020 apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Dacă îți desfășori activitatea ca antreprenor în această zonă sau dacă ai o afacere în altă localitate din proximitate (chiar dacă aceasta nu este inclusă în momentul de față în asociația de dezvoltare intercomunitară), te invităm să te implici activ în procesul de definire a strategiei prin completarea chestionarului pe care îl găsești la link-ul […] Articolul În această perioadă Municipiul Bacău, în colaborare cu CIVITTA Strategy & Consulting, elaborează Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Zona Metropolitana Bacău*. apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștință publică următoarele modificări ce vor intra în vigoare în perioada următoare privind traficul rutier pe raza municipiului Bacău ca urmare a măsurilor dispuse de Poliția Rutieră: Introducerea sensului unic pe strada Ion Ghelu Destelnica, cu sensul de circulație dinspre strada Oituz către strada I.S. Sturdza. Rugăm toți participanții la trafic […] Articolul Anunt privind introducerea sensului unic pe strada Ion Ghelu Destelnica apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Astazi 03.03.2021 a fost afisata pentru consultare, la sediul Primariei Municipiului Bacau, str. Marasesti, nr. 6 și pe site-ul Primariei Municipiului Bacau, www.municipiulbacau.ro, Lista norninala cu solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri destinate inchirierii in anul 2021, conform Legii 152/1998 privind infiintarea ANL, republicata, actualizata si H.G. nr. 962/2001, norme de aplicare a […] Articolul Lista nominală cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii în anul 2021 apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Potrivit OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România și a calendarului reactualizat de către Comisia Centrală RPL 2021, în perioada 01-31 martie 2021, se va desfășura un recensământ de probă la nivel naţional, la care vor participa circa 50.000 de gospodării atât din mediul urban, cât și din mediul rural, […] Articolul RPL 2021 – RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR ÎN JUDEŢUL BACĂU recensământ de probă – martie 2021 apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Vă informăm că în ziua de 04.03.2021, între orele 7 – 15, va fi deviată circulația de pe strada Arcadie Șeptilici, pe tronsonul de la intersecția cu strada Vasile Pârvan până la intersecția cu drumul de acces în comuna Măgura, în vederea executării lucrarilor de montaj a grinzii de supratraversare a pârâului Negel, lucrări care […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ – privind devierea circulației de pe strada Arcadie Șeptilici, în vederea executării unor lucrări care fac parte din proiectul Rezerva de apă a Municipiului Bacău apare prima dată în Municipiul Bacău.

Organizare

 

Agenţia de Dezvoltare Locală

 

este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obiectul de activitate al ADL Bacau îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale care contribuie la dezvoltarea economico-socială a municipiului Bacău.

OBIECTIVE:

- iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul colectivităţilor locale;
- elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea acestora;
- sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunității locale;
- sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
- stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
- promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat
- interfaţă între APL şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău elaborează şi proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice.

Conducere

Director,
Constantin-Adrian ANGHEL
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +40234/512726

Solicitare informații

Pentru a solicita instituției informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001,
cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi
responsabilului cu difuzarea informațiilor publice:
 
Marius CERGHICI,  tel. +40 234 512726
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program:
Luni - joi, 8.00 -16.30
 
Vineri - 8.00 -14.00
 
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat,
aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost
solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate
prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune
plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările
şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002,
completată și modificată prin HG 478/2016.
 

Cititori online

Avem un vizitator și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici