Ştiri Primăria Bacău

  • Începând cu data de 04.01.2021, toate Centrele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și-au reluat activitatea cu beneficiarii, conform Hotărârii nr. 8/1 din 29.12.2020 a Comitetului Local pentru situații de urgență.   – Centrul de zi „O școală pentru toți”, str. Ciprian Porumbescu, nr. 5 Telefon : 0234 704593 (funcționează în incinta Școlii „Octavian Voicu”). […] Articolul Anunț – Reluarea activității Centrelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Din 15 ianuarie va începe distribuirea tichetelor cadou oferite către pensionari de Primăria Municipiului Bacău. Astfel, în perioada 15 ianuarie-5 februarie, tichetele vor ajuge la beneficiari prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română. Cei care nu vor fi găsiți la domiciliu le vor putea ridica de la sediul DAS Bacău, de pe strada Ștefan cel Mare […] Articolul Tichetele sociale se distribuie până pe 5 Februarie apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiti să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj. Articolul Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiti să primească o locuință socială. apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Conform art. 19, alin 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, eliminarea (inclusiv arderea) deșeurilor în afara spațiilor autorizate este interzisă, fiind sancționată conform art. 61 din acelați act normativ cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice și de de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice Articolul Municipiul Bacău și Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Bacău, anunţă cetățenii cu privire la interdicția de a arde deșeuri de orice natură, în scopul menținerii calității aerului. apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Municipiul Bacău, în calitate de titular de proiect,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi anume că proiectul “Reabilitarea reţelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău” propus a fi amplasat în Municipiul Bacău, nu […] Articolul Anunț privind decizia etapei de încadrare a proiectului „Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău” apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Chiar dacă școlile sunt închise din cauza pandemiei de coronavirus, primarul Municipiului Bacău a dat dispoziție pentru înființarea unor centre de permanență pentru medicina școlară stomatologică. Astfel, în toată această perioadă de pandemie dar și între Crăciun și Revelion, asistența medicală stomatologică pentru copii va fi asigurată după cum urmează: Cabinetul Stomatologic-Colegiul Tehnic NV Karpen […] Articolul Anunț – centre de permanență pentru medicina școlară stomatologică apare prima dată în Municipiul Bacău.

  • Articolul Anunt completare dosare locuinte ANL apare prima dată în Municipiul Bacău.

Organizare

 

Agenţia de Dezvoltare Locală

 

este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obiectul de activitate al ADL Bacau îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale care contribuie la dezvoltarea economico-socială a municipiului Bacău.

OBIECTIVE:

- iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul colectivităţilor locale;
- elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea acestora;
- sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunității locale;
- sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
- stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
- promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat
- interfaţă între APL şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău elaborează şi proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice.

Conducere

Director,
Constantin-Adrian ANGHEL
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +40234/512726

Solicitare informații

Pentru a solicita instituției informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001,
cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi
responsabilului cu difuzarea informațiilor publice:
 
Marius CERGHICI,  tel. +40 234 512726
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program:
Luni - joi, 8.00 -16.30
 
Vineri - 8.00 -14.00
 
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat,
aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost
solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate
prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune
plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările
şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002,
completată și modificată prin HG 478/2016.
 

Cititori online

Avem 3 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici