Hotnews.ro Economie

Hotnews.ro Economie

Organizare

 

Agenţia de Dezvoltare Locală

 

este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obiectul de activitate al ADL Bacau îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale care contribuie la dezvoltarea economico-socială a municipiului Bacău.

OBIECTIVE:

- iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul colectivităţilor locale;
- elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea acestora;
- sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunității locale;
- sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
- stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
- promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat
- interfaţă între APL şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău elaborează şi proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice.

Conducere

Director,
Constantin-Adrian ANGHEL
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +40234/512726

Solicitare informații

Pentru a solicita instituției informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001,
cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi
responsabilului cu difuzarea informațiilor publice:
 
Marius CERGHICI,  tel. +40 234 512726
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program:
Luni - joi, 8.00 -16.30
 
Vineri - 8.00 -14.00
 
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat,
aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost
solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate
prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune
plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările
şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002,
completată și modificată prin HG 478/2016.
 

Cititori online

Avem 3 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici