Conferința finală a proiectului prin care s-au elaborat documentele strategice ale municipiului Ba...04 Mai 2022 14:19Conferința finală a proiectului prin care s-au elaborat documentele strategice ale municipiului Bacău 2021-2027

Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, în sala de ședințe a Consiliului Local,  Confe [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
COMUNICAT DE PRESĂ la finalizarea proiectului „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacită...02 Mai 2022 10:57COMUNICAT DE PRESĂ la finalizarea proiectului „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității  [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
Importanța și efectele achizițiilor în sistem centralizat 03 Mar 2022 08:52Importanța și efectele achizițiilor în sistem centralizat

În perioada 28 februarie - 1 martie 2022 a avut loc la Iași sesiunea de conștientizare cu privire la „Beneficiile sistemulu [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
Un hub pentru mobilitate urbană și pentru creșterea calității vieții în România02 Nov 2021 11:19Un hub pentru mobilitate urbană și pentru creșterea calității vieții în România

Marți, 2 noiembrie 2021, EIT Urban Mobility România Hub, format din Iceberg+, în calitate de coordonator, îm [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
„Facilitatea orașului european”: subvenții pentru implementarea planurile locale de acțiune p...15 Oct 2021 09:23„Facilitatea orașului european”: subvenții pentru implementarea planurile locale de acțiune privind clima și energia

  Odată cu deschiderea noului apel de proiecte, în data de 15 octombrie 2021, European City Facility (EUCF) urmărește să s [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
Între 16 și 22 septembrie 2021 , a VII-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilității în Muni...14 Sep 2021 15:04Între 16 și 22 septembrie 2021 , a VII-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilității în Municipiul Bacău

În perioada 16-22 septembrie 2021 se va desfășura în Municipiul Bacău o nouă ediţie a evenimentului „SĂPTĂM&Acir [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
Consultare cu mediul de afaceri în vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PM...05 Aug 2021 14:38Consultare cu mediul de afaceri în vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Miercuri, 4 august, a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, în sala de ședințe a Consiliului Local, o masă rotun [ ... ]

CITEŞTE MAI MULTE
ALTE ARTICOLE

Cariera

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentului „Juridic și Resurse Umane” din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, grad profesional IA - 1 post în cadrul Compartimentului „Juridic și Resurse Umane”.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curiculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

Denumirea postului:inspector de specialitate, grad profesional IA;

Vechimea în specialitatea studiilor : 7 ani;

Studii de specialitate:  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, profil economic;

Calificare necesara: curs acreditat în domeniul resurselor umane;

Cerinte specifice: capacitate de lucru în echipă, initiativă, capacitate de analiză și sinteză, de a interpreta legislația în administrația locală, de auto-organizare, punctualitate, capacitatea de a utiliza aplicațiile software specifice gestionării resurselor umane (Revisal), preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Atribuții, competențe profesionale și responsabilități în conformitate cu fișa postului

a.    Atribuții și responsabilități privind gestionarea resurselor umane, cunoașterea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane, încadrarea/promovarea personalului contractual din sectorul bugetar, stabilirea drepturilor salariale, evaluarea performanțelor profesionale individuale, capacitatea de a utiliza aplicațiile software specifice gestionării resurselor umane în cadrul institutiei.

b.    Atribuții și responsabilități aferente implementarii prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.

c.    Atribuții și responsabilități în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și libera circulație a acestor date.

d.    Atribuții și responsabilități privind aplicarea legislației privind normele de sănătate în muncă (SSM) precum și protecția muncii (PSI) pentru angajații instituției.

       Calendarul de desfasurare a concursului

     Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu ce se vor desfășura la sediul ADL Bacău.Dosarele complete de participare, întocmite conform H.G. nr. 286/2011, actualizată, se depun la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din Calea Dr.Alexandru Şafran, nr.145, etaj 2,cam.E 2.5. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 24 iunie 2022, orele 14.30. Rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa până la data de 28 iunie 2022, orele 16.30.

   Termen depunere contestaţii selecţie dosare: 29 iunie 2022, orele 16.30. Termen afişare soluţionare contestaţii selecţie dosare, 30 iunie, orele 16.30.

     Proba scrisă va avea loc în data de 4 iulie 2022, ora 9.00, iar interviul în data de 7 iulie 2022, ora 9.00.

   Rezultatele pentru proba scrisă se vor afişa până la data de 4 iulie orele 16.30, iar pentru proba interviu până în data de 7 iulie, orele 16.30.

   Termen contestaţii proba scrisă: 5 iulie orele 16.30. Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă, 6 iulie, orele 16.30.

   Termen contestaţii proba interviu: 8 iulie orele, 16.30. Termen afişare rezultate contestaţii proba interviu, 11 iulie orele 16.30.

   Afişarea rezultatelor finale: 11 iulie 2022.

Alte relații suplimentare pot fi obţinute zilnic, între orele 10-13, la telefon 0723143574 sau la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din Calea Dr. Alexandru Şafran, nr. 145, etaj 2, cam. E2.5. Persoană de contact: inspector de specialitate, Costel Dumitrașcu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..     

Bibliografia pentru concurs este atașată prezentului anunț

Compartiment „Juridic şi Resurse Umane”

 

Cheltuieli publice AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU

2020

 

Cititori online

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2022 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici

Acest website utilizează fișiere de tip cookie. Citește aici Politica de Cookie!

Sunt de acord

www.adlbacau.ro utilizează fișiere de tip cookie pentru a personaliza și imbunătăți experiența ta pe website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile cu cele mai recente modificări propuse de Regulamentul ( UE ) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceee ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Inainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și ințelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Poți modifica in orice moment setările acestor fișiere urmand instrucțiunile din Politica de Cookie.

Politica de colectare acord cookie

Această politică, intrată in vigoare in 25 mai 2018, se referă la cookie-urile şi paginile web operate de ADL BACĂU, cu sediul in Bacău, Calea Mărășești 6.

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet pasivă (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului intr-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să inţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţandu-ne imbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzand indentificarea personală a utilizatorului.

Cum foloseşte site-ul nostru cookie-urile pe acest site?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce răman in terminalul utilizatorului pană la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe răman pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii Cookie-ului sau pană sunt şterse manual de utilizator.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul şi anunţurile, pentru a oferi funcţii de reţele sociale şi pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de reţele sociale, de publicitate şi de analize informaţii cu privire la modul in care folosiţi site-ul nostru. Aceştia le pot combina cu alte informaţii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-uri interne

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri esenţiale. Necesare pentru funcţionarea site-ului. Putem folosi module cookie esenţiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcţii specifice site-ului.

 • Cookie-uri de măsurare a traficului.Ne permite să recunoaştem şi să numărăm numărul de vizitatori şi să vedem cum se deplasează vizitatorii in site cand il folosesc. Acest lucru ne ajută să imbunătăţim modul in care funcţionează site-ul.

 • Cookie-uri de funcţionalitate.Este folosit pentru a vă recunoaşte cand vă intoarceţi la Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conţinutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după nume şi să vă amintim preferinţele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).

 • Cookie de targetare.Inregistrează vizita dvs pe site, paginile pe care le-aţi vizitat şi link-urile pe care aţi dat click. Vom folosi aceste informaţii pentru a face site-ul şi mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, există posibilitatea de a impărtăşi aceste informaţii unor terţe părţi, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.

Third-party (terţă-parte) cookies

Pe langă cookie-urile proprii, este posibil să folosim şi alte cookie-uri terţă parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului şi pentru a imbunătăţi eforturile de marketing.

 • Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies.Urmăresc comportamentul pe site şi sl conectează de alte valori care să permită o mai bună inţelegere a obiceiurilor de utilizare.

 • Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie.Permit urmărirea in timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienţa acestora.

 • Cookie-uri pentru parteneri.Oferă partenerilor noştri metrici de conversie pentru a-şi putea optimiza eforturile de marketing plătite.

Conţin cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, in cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Care sunt opţiunile dvs. privind cookie-urile

In general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate in aşa fel incat administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată cand Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite in zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.
In acest sens Cookie-urile Esenţiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcţiona corect) nu pot fi editate.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de intrebuinţări importante ale cookie-urilor:

 • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului .

 • Reţinerea parolelor.

 • Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode,funcţii de safe search)..

 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

 • Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a imbunătăţi site-urile in beneficiul utilizatorilor.

Intrebări, Sugestii şi Reclamaţii?

Aveţi intrebări referitoare la protecţia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.
office@adlbacau.ro