Analiza proiectelor contractate de către autorităţile publice locale în cadrul POR 2014-2020

Asociația ROREG a realizat recent "Analiza proiectelor contractate de către autorităţi publice locale prin
Programul Operațional Regional 2014-2020", în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării
și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din
România", finanțat prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020.

Analiza menționată prezintă situația proiectelor contractate de către autoritățile publice urbane și județene
de pe teritoriul României, în cadrul POR 2014-2020, până în luna iunie 2020 și include:
-o analiză la nivel național;
- 8 analize regionale, pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare.
Analizele vizeaza 3 categorii de autorități publice locale, ca principali beneficiari ai fondurilor Programul
Operațional Regional 2014 - 2020: consilii județene, municipii, orașe.
Pentru fiecare categorie de autoritate publică locală, au fost analizați 4 indicatori generali:
-numărul total de autorități publice locale/categorie, care au contractat proiecte;
-numărul total de proiecte contractate;
-valoarea proiectelor contractate;
-domeniile principale de interes.
În Regiunea de Dezvoltare Nord - Est sunt 6 consilii județene, ceea ce reprezintă 14,63% din totalul
consiliilor județene din România.
În cadrul POR 2014 – 2020 toate cele 6
consilii județene au contractat proiecte, regiunea fiind plasată pe același nivel cu media națională de 12,57%
din totalul proiectelor contractate.
Situația celor 6 consilii județene raportată la această medie de proiecte contractate pe regiune este:
1. Consiliul Județean Iași: 27,91% - 12 proiecte;
2. Consiliul Județean Vaslui: 20,93% - 9 proiecte;
3. Consiliul Județean Neamț: 18,60 - 8 proiecte;
4. Consiliul Județean Bacău: 16,28% - 7 proiecte;
5. Consiliul Județean Botoșani: 11,63% - 5 proiecte;
6. Consiliul Județean Suceava: 4,65% - 2 proiecte,;
Consiliul Județean Bacău a contractat proiecte în 3 domenii de interes. Principalul domeniu de interes
care a contractat cel mai ridicat buget este - infrastructură drumuri județene, urmat de domeniul servicii sociale.
Aceste domenii au contractat un buget total eligibil în valoarea de 40,311 mil €, din care buget total
nerambursabil 39,504 mil €,  92,5% din totalul bugetului contractat de Consiliul Județean Bacău.
 
În Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sunt 17 municipii, ceea ce reprezintă 16,5% din totalul
municipiilor din România. Din totalul celor 17 municipii de la nivel regional, 94,11% au contractat
proiecte în cadrul POR 2014 - 2020.
Municipiile din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est au contractat 118 proiecte, plasând Regiunea
Nord-Est pe locul al V-lea la nivel național.
Media de proiecte ale municipiilor contractate/județ este de 20, situația pe județe este următoarea:
1. Județul Neamț: 20,34% - 24 de proiecte;
2. Județul Iași: 16,95% - 20 de proiecte;
3. Județul Bacău: 16,95% - 20 de proiecte;
4. Județul Suceava: 16,10% - 19 proiecte;
5. Județul Vaslui: 15,25% - 18 proiecte;
6. Județul Botoșani: 14,41% - 17 proiecte.
 
Media proiectelor contractate/municipiu este de 7 proiecte, astfel:
1. Municipiul Piatra Neamț: 17 proiecte - 14,4%, peste media;
2. Municipiul Iași: 16 proiecte - 13,6%, peste media;
3. Municipiul Bacău: 10 proiecte - 8,5%, peste media;
4. Municipiul Botoșani: 9 proiecte - 7,6% peste media;
5. Municipiile Vatra Dornei, Dorohoi, Bârlad, fiecare dintre cele 3 municipii
a contractat 8 proiecte - 6,8%, peste media;
6. Municipiile Suceava, Moinești, Vaslui, Roman, fiecare dintre cele 4 municipii
a contractat un număr de 7 proiecte - 6,8%, egale cu media;
7. Municipiul Pașcani: 4 proiecte -3,4%, sub media
8. Municipiile Fălticeni, Onești, Huși, fiecare dintre cele 3 municipii a contractat
un număr de 3 proiecte - 2,5%, sub medie;
9. Municipiul Câmpulung Moldovenesc : un proiect - 0,8%, sub medie.
 
Municipiile din județul Bacău au contractat 20 proiecte în POR 2014 - 2020,
Județul Bacău fiind pe locul III la numărul de proiecte contractate din cadrul Regiunii Nord-Est.
Municipiul Bacău a contractat cele mai multe proiecte – 10, reprezentând 50% din
totalul proiectelor contractate în cadrul județului Bacău, peste media de 7 proiecte
contractate/municipiu în cadrul Regiunii Nord-Est, urmat de:
2. Municipiul Moinești: 35% - 7 proiecte, egală cu media proiectelor contractate;
3. Municipiul Onești: 15% - 3 proiecte, sub media regiunii;
Municipiul Bacău a contractat cel mai mare buget prin cadrul POR 214 – 2020:
buget total eligibil 41.867.166 €, din care un buget total nerambursabil 38.528.197 €
- 59,54% din bugetul total nerambursabil contractat de către Județul Bacău.
 
În elaborarea analiza regionale s-a luat în calcul în prima etapă, situația la nivel regional,
centralizându-se rapoartele UAT-urilor care au contractat proiecte din totalul UAT-urilor de la
nivel regional. Apoi s-a expus situația la nivel comparativ între regiuni.
În a doua etapă, s-a analizat la nivel regional numărul total de proiecte, cât și sumele
nerambursabile contractate.
În următoarea etapă, s-au realizat 2 clasamente: un clasament al UAT-urilor de la nivel
regional care au contractat cel mai ridicat număr de proiecte și un alt clasament al celor
care au contractat cel mai mare buget nerambursabil. În a patra etapă, au fost analizate
prin comparație, sumele contractate la nivel regional cu bugetul total POR 2014-2020, și
situația bugetului contractat de către UAT-uri pe regiuni.
În ultima parte au fost prezentate domeniile de interes, cu numărul aferent al proiectelor și
cu valoarea bugetului total nerambursabil contractat, la nivel regional.
Asociația ROREG reunește cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională din Regiunile
de Dezvoltare din România și  își propune să îmbunătățească procesul de dezvoltare regională,
pledând pentru unitate în diversitate și susținând dezvoltarea durabilă  a fiecărei regiuni, în funcție
de specificul acesteia.
Analizele se regăsesc pe site-ul www.roreg.eu, putând fi consultate aici.
 
 

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici