Apel de proiecte pentru IMM-uri competitive, prin Regio

   Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează on-line, în data de 16 Decembrie 2020, în intervalul orar 11:00- 12:00, sesiunea de informare dedicată lansării priorităţii de investitii 1.1 Operaţiunea C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiţii de transfer tehnologic din cadrul POR 2014 – 2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societăţi sau cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor sau IMM-uri în parteneriat cu entităţi de transfer tehnologic acreditate. Solicitantul poate fi un IMM înfiintat cel târziu la 3 ianuarie 2019 şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.
Pot primi finanţare IMM-uri interesate de valorificarea rezultatelor cercetării, rezultate pe care IMM le implementează în domeniul lor de activitate. În acest sens, IMM-urile interesate vor identifica entităţi de transfer tehnologic din lista celor acreditate/ autorizate provizoriu în vederea implementarii proiectului.
Se vor finanţa investitii care conduc la dezvoltarea IMM-urilor, respectiv:
-construirea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de producţie sau prestare a serviciilor;
-achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică;
-cunostinţe, brevete, drepturi de utilizare, licenţe, mărci comerciale, programe informatice;
-investiţii de dezvoltare experimentală (construire şi testare prototipuri, realizare şi operare planuri pilot, servicii de consultanţă);
-investiţiii în activităţi de realizare a produselor (bun sau serviciu) sau proceselor.
În Regiunea Nord-Est, alocarea financiară disponibilă în cadrul acestui apel de proiecte este 5.888.964 Euro , iar contribuţia programului la finanţarea unei investiţii este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiiei, în limita plafonului de minimis, de 200.000 euro.Sesiunea de informare va avea loc on-line, prin platforma Zoom. Formularul de inscriere poate fi completat on-line pânâ la data de 15 decembrie, ora 12.00, pentru a putea primi coordonatele de acces, aici.

Cititori online

Avem 8 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici