Lansarea apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020), prin proiectul: „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

 

Obiectivul apelului de proiecte este finanţarea activităţilor care să sprijine elaborarea de documentaţii pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare inteligenta.
Prin acest apel de proiecte se va finanţa elaborarea următoarelor documentaţii tehnico-economice :
-studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de interventii, după caz;
-proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
-proiect tehnic de executie.
Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt:
-întreprinderi mari;
-întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
universităţi;
-institute de cercetare;
-organizaţii neguvernamentale (ONG-uri);
-entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
-unităţile administrativ-teritoriale locale/judetene, în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG-uri, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari;
-parteneriate între : universităţi, institute de cercetare, ONG-uri, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari.
În funcţie de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar şi pentru documentaţii de tipul: studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentaţie cadastrală; plan de afaceri; studiu de marketing precum şi orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului „primul depus, primul evaluat”, cu termen limită de depunere a documentaţiei de finanţare.
 
Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?
Data de la care pot fi depuse proiectele: 04.12.2020, ora 12:00:00.
Data pâna la care pot fi depuse proiectele: 31.01.2021 ora 12:00:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul apelului să nu acopere alocarea regională, se poate prelungi termenul până la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizează prin aprobarea şi publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.
Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000 lei.

Cititori online

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici