Un nou document strategic în curs de finalizare: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu prevederile legii dezvoltării regionale și ca urmare a publicării de către Comisia Europeană a propunerii pachetului legislativ pentru perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 2021-2027.

Procesul derulat a presupus parcurgerea următorilor pași:
-       actualizarea componenței și structurii parteneriatului regional implicat în elaborarea PDR NE;
-       realizarea, cu implicarea directă și activă a parteneriatului regional, a Studiului privind disparitățile de tip urban-rural în Regiunea Nord-Est;
-       organizarea a două runde de consultări, materializate în 12 intâlniri directe, dedicate identificării nevoilor, problemelor și oportunităților de dezvoltare, identificării soluțiilor de ordin strategic în toate județele regiunii, la care au fost invitați și au participat membrii parteneriatului regional;
-       realizarea a trei versiuni de lucru ale analizei economice-sociale;
-     realizarea a două versiuni de lucru ale strategiei de dezvoltare regională;
-     constituirea portofoliului de proiecte prioritare la nivel regional;
-     derularea de consultări scrise cu parteneriatul regional asupra versiunilor de lucru ale documentelor menționate;
 La realizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 au fost utilizate :
-       Date si informații statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică, EUROSTAT, Banca Națională a Romaniei, ministere, alte instituții relevante;
-       Studii, analize, rapoarte realizate la nivel comunitar și național;
-       Date și informații colectate cu ocazia întâlnirilor de lucru menționate anterior;
-       Informații relevante din Studiul privind disparitățile de tip urban-rural în Regiunea Nord-Est;
-       Elemente desprinse din vizitele de monitorizare dedicate PDR NE 2014-2020;
-       Informații primite de la partenerii regionali;
-       Propunerile comunitare privind cadrul financiar multianual și regulamentele comunitare aferente perioadei de programare 2021-2027;
-       Propunerile naționale pentru prioritățile de intervenții pentru perioada de programare 2021-2027;
-     Propunerile rezultate în urma consultărilor scrise.
 Versiunea consolidată a PDR Nord-Est 2021-2027, aflată în consultare, poate fi descărcată de pe link-ul https://www.adrnordest.ro/index.php?page=REGIONAL_RDP_2021

Cititori online

Avem 2 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici