Clustere orientate spre internaţionalizare

Comisia Europeana a deschis finantarea pentru acest an pentru parteneriatele de
clustere care doresc sa-siextinda activitatea/sa colaboreze în afara spatiului UE ;
finantarea este acordata prin programul „COSME -Programul UE pentru
Competitivitatea Întreprinderilor si IMM-urilor" 2014-2020.
Titlul cererii: „Clustere orientate spre internationalizare”  
Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica, constituita
legal pe teritoriul UE si în altetari participante la program, spre exemplu clustere,
organizatii de clustere, retele de organizatii/entitati implicateîn afaceri care sprijina
IMM-urile, atât publice, cât si private sau partial publice/private, din orice domeniu,
organizatii non-profit si neguvernamentale, etc.
Bugetul cererii este de 7.500 000 €; se acorda maximum 90% cofinantare.
Obiectivul principal al acestei acțiuni este de a intensifica colaborarea între clustere
și rețele de afaceri dincolodegranițe și, de asemenea, peste granițe sectoriale și de
a sprijini înființarea de parteneriate strategice europene declustere pentru a conduce
cooperarea internațională de clustere în domenii de interes strategic către țări terțe
dincolo de Europa. Această acțiune promovează internaționalizarea clusterelor în
cazul în careconsorțiile interesate dezvoltă șiimplementează o strategie comună de
internaționalizare, obiective communecătre piețe terțespecifice și susțin
internaționalizarea IMM-urilor către țări terțe dincolo de Europa. 
Durata proiectului pentru Componenta A trebuie să fie între 30 și 36 de luni.
Durata proiectului pentru Componenta B ar trebui să fie între 18 și 24 de luni.
Aceastăacțiune va contribui la creșterea numărului și a puterii parteneriatelor
strategice europene pentru clustere internaționale (ESCP-4i) și va ajuta IMM-
urile europene să acceseze noilanțuri de valoare globale și să preia o poziție
de lider global.

Tipul activităților
Prezenta cerere de propuneri este împărțită în două componente. 
Componenta A va sprijini înființarea Parteneriatului European Strategic Cluster
- Going International (ESCP-4i) deschis unei game largi de sectoare industrial
europene și lanțuri de valoare,cu excepția celor vizate în Componenta B de mai jos .
Proiectele din cadrul A trebuie să cuprindă acțiuni pregătitoare și o acțiune
legată de implementare.
Acțiunile pregătitoare contribuie la stabilirea unui „parteneriat strategic European
pentru clustere - la nivel internațional”, respectând toate caracteristicile definite în
secțiunea 2.1 din textul apelului, cu scopul de adezvolta o strategie comună de
internaționalizare a parteneriatului, cu obiective comune către piețe terțe
specific și o foaie de parcurs pentru implementarea facilitând internaționalizarea
membrilor IMM-urilor sale. 
Acțiunile legate de implementare se referă la implementarea inițială și testarea
strategiei comune deinternaționalizare propuse de consorțiile solicitante. Aceștia vor
încuraja dezvoltarea în continuare a „Parteneriatelor clusterelor strategice europene -
Internationaling” prin construirea de activități de cooperare cu parteneri internaționali
în minimum 2 țări terțe (adică țări care nu participă la COSME) sau regiuni mondiale și
inițierea de parteneriate de afaceri pentru IMM-urile europene în fiecare țintă piaţă.
 Componenta B va sprijini prima punere în aplicare, testarea și dezvoltarea în
continuarea până la două „parteneriate strategice europene pentru grupuri
internaționale (ESCP-4is) în sectorul apărării și securității (tehnologii cu dublă utilizare).
Se așteaptă ca proiectele din cadrul B să se bazeze pe strategiile de internaționalizare
existente și să se concentreze pe acțiunile legate de implementare, astfel cum sunt
definite mai sus.

Solicitanți eligibili
Solicitanții trebuie să fie persoane juridice. 
Pentru componenta A
Fiecare persoană juridică trebuie:
-să fie stabilite în statele membre ale UE sau în țările care participă la programul
COSME în conformitate cuarticolul 6 din Regulamentul COSME.
-să fie înregistrat sau să fi trimis o înregistrare pe Platforma europeană de
colaborare în cluster (ECCP) pânăla data limită de depunere a prezentului apel.
Pentru componenta B.
Fiecare persoană juridică trebuie:
-să fie stabilite într-un stat membru al UE
-să fie înregistrat sau să fi trimis o înregistrare pe Platforma europeană de
colaborare în cluster (ECCP) până la data limită de depunere a prezentului apel.

Pentru ambele componente:
Solicitantul trebuie să fie o persoană juridică cu personalitate juridică. Aceasta poate
includeatât persoane juridice cu scop lucrativ sau non-profit, cât și organisme publice
sau private întotalitate sau parțial. În cazul organismelor private, acestea trebuie să fie
în mod corespunzător constituite și înregistrate în conformitate cu legislația națională.
 
Consorții eligibile
Componenta A
Propunerile trebuie depuse de consorții care sunt:
-compuse din cel puțin trei persoane juridice diferite; și
-stabilite în cel puțin trei țări diferite care participă la programul COSME în
conformitate cuarticolul 6 din Regulamentul COSME, dintre care cel puțin
două trebuie să provină din două state membre diferite ale UE. 
Componenta B
Propunerile trebuie depuse de consorții care sunt:
-compuse din cel puțin trei persoane juridice diferite
- stabilite în trei state membre diferite ale UE. 
 Consorțiile solicitante pot aplica doar pentru o singură componentă, adică fie pentru
partea A, fie pentru partea B. 
Solicitanții eligibili pot face parte din maximum un consorțiu de solicitanți pentru
fiecare componentă. 
Consorțiile solicitante trebuie să verifice dacă membrii lor individuali nu fac parte
dintr-o altă cerere în cadrul aceluiași domeniu. Dacă un astfel de caz este detectat de
către organismul de finanțare, acesta va duce la respingerea organizației în cauză de la
toate propunerile din partea respectivă. 
 
 Depunerea propunerilor
Termenul limită pentru depunerea electronică este 2 decembrie 2020, ora 17:00

Webinar de informare
Un webinar cu informații despre Clusters Go International 2020 va fi disponibil
la începutul lunii noiembrie 2020. Data exactă și linkul pentru accesarea seminariului
web vor fi comunicate în timp util. Nu este necesară înregistrarea specială.
 
Parteneri
Dacă sunteți în căutarea de parteneri pentru a aplica la acest apel sau căutați
un consorțiu active în același domeniu ca dvs., puteți utiliza Platforma europeană de
colaborare a clusterelor. 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a
întreprinderilor miciși mijlocii (IMM-uri). Se desfășoară înperioada 2014-2020
cu un buget planificat de 2,3miliarde EUR. COSME sprijină:accesul mai bun
la finanțare pentru IMM-uri, accesul la piețe pentru IMM-uri, antreprenoriatul,
condiții mai favorabile pentru crearea și creșterea afacerilor. 

 

Cititori online

Avem 6 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici