„REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”

   Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a semnat pe data de 06.05.2020 contractul de finanțare nr. 473 al proiectului „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322.

Proiectul se desfășoară prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
  Scopul proiectului, care se derulează pe o perioadă de 18 luni, este implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin intermediul unor instrumente moderne de management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • OS1. Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 cu scopul identificării și rezolvării problemelor comunității, în domeniul economic, de mediu și social, cât și crearea unei administrații publice eficiente în beneficiul socio-economic al comunitații;
  • OS2: Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, creșterea gradului de
dezvoltare urbană echilibrată, integrată și durabilă a Municipiului Bacău;
  • OS3. Imbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru personalul din cadrul UAT Municipiul Bacău în vederea creșterii performanței managementului instituției publice.
Rezultate așteptate:                           
  • R1: 1 Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 elaborată și implementată;
  • R2: 1 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă actualizat și implementat;
  • R3: 70 de persoane participante la modulele de formare profesională.
Grupul țintăeste reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției) din categoriile:
• personal de conducere și de execuție din cadrul UAT Municipiul Bacău;
• aleși locali din cadrul UAT Municipiul Bacău, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale. Acest grup țintă format din 70 de persoane va participa la unul din cele 2 cursuri de formare profesională, în vederea dobândirii de competențe și abilități noi, inovative, cu scopul creșterii performanțelor și profesionalismului.
   Acest proiect este relevant pentru grupul țintă ales și pentru beneficiarii finali – cetățenii, ca urmare a activităților și rezultatelor scontate menite să conducă la îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite de catre UAT Municipiul Bacău cetățenilor.
 
   Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 956.901,40 lei, din care 813.366,19 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 124.397,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național iar suma de 19.138.02 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:
Manager de proiect, Constantin-Adrian Anghel,
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău
Tel./Fax: 0234.512726
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.municipiulbacau.ro

În atașament, comunicatul de presă

Cititori online

Avem un vizitator și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici