Prinde contur Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu prevederile legii dezvoltării regionale și ca urmare a publicării de către Comisia Europeană a propunerii pachetului legislativ pentru perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est elaborează Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est (PDR NE) 2021-2027.

Pâna în prezent au fost parcurși următorii pași:
-  actualizarea componenței și structurii parteneriatului regional implicat în elaborarea PDR NE;
-  realizarea, în anul 2019, a Studiului privind disparitățile de tip urban-rural in Regiunea Nord-Est;
-  organizarea a doua runde de consultări, materializate în 12 întâlniri directe, dedicate identificării nevoilor, problemelor și oportunităților de dezvoltare, identificării soluțiilor de ordin strategic în toate cele 6 județe ale regiunii, la care au participat membrii parteneriatului regional ;
-  realizarea a doua versiuni de lucru ale analizei economice-sociale
-  realizarea, în perioada februarie-martie 2020 a consultării scrise pe versiunea de lucru a analizei economice-sociale (februarie 2020)
-  realizarea versiunii de lucru a strategiei de dezvoltare regionala (mai 2020)
La realizarea analizei economico-sociale și strategiei de dezvoltare regională au fost utilizate:
-  Date și informatii statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică, EUROSTAT, Banca Națională a României, ministere, alte instituții relevante
-  Studii, analize, rapoarte realizate la nivel comunitar și național;
-  Date și informații colectate cu ocazia întâlnirilor de lucru;
-  Informații relevante din Studiul privind disparitățile de tip urban-rural în Regiunea Nord-Est;
-  Elemente desprinse din vizitele de monitorizare dedicate PDR NE 2014-2020;
-  Informații primite de la partenerii regionali;
-  Propunerile comunitare privind cadrul financiar multianual și regulamentele comunitare aferente perioadei de programare 2021-2027;
-  Propunerile naționale pentru prioritățile de intervenții pentru perioada de programare 2021-2027;
Se pot trimite observații și propuneri cu privire la versiunea de lucru a strategiei de dezvoltare regionala (mai 2020)  până în data de 22.05.2020, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici