Apel extraordinar de propuneri COVID-19 al Inițiativei Central Europene

     Inițiativa Central Europeană a lansat apelul extraordinar de propuneri COVID-19, pentru anul 2020, la care aplicanțiii eligibili pot fi instituții publice și private. Acesta are un buget total de 600.000 EUR și va fi alocat pentru acordarea de finanțări în trei domenii de intervenție:

Domeniul de intervenție 1. Asistență medicală și telemedicină (MED)
·         achiziționarea de echipamente pentru a satisface nevoile medicale urgente;
·         achiziționarea de software medical și a altor instrumente IT pentru a facilita practicile de telemedicină
·         realizarea de materiale informative pentru cetățeni (grafice, campanii video etc)
Domeniul de intervenție 2.Educație și învățare electronică / învățare la distanță (EDU)
·         achiziționarea de echipamente pentru învățare online, inclusiv hardware (tablete digitale școlare, computer, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru distanță)
învățare etc.);
·         organizarea de seminarii online (webinar) pentru a facilita transferul de cunoștințe între și în rândul experților și operatorilor în educație (de la statele membre CEI la membrii CEI care nu sunt membrii UE Statele).
Domeniul de intervenție 3. Suport pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii
·         achiziționarea de echipamente pentru facilitarea funcționării inteligente, inclusiv hardware (computere, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru lucru inteligent etc.);
·         organizarea de seminarii online (webinar) pentru a facilita transferul de cunoștințe între și în rândul experților și operatorilor economici (de la statele membre CEI UE la membrii non-membri ai CEI Statele);
achiziționarea de servicii de consultanță pentru a facilita inovarea, cu un accent special pe digitalizare și dematerializarea afacerilor.
Se pot depune maxim 2 proiecte. Valoarea maximă a unui proiect este de 40.000 euro. Finanțare nerambursabilă - până la 100%.Termenul de depunere este 9 aprilie 2020. Mai multe detalii aici:
 
Iniţiativa Central Europeană(ICE) este o formă flexibilă de cooperare regională care reuneşte 9 state membre UE şi 8 state nemembre UE. Componenţă: Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Ungaria. În 2018, Austria (stat fondator al Inițiativei) a anunțat decizia de a se retrage din cadrul ICE.
Primul pas în direcţia creării ICE a fost făcut în noiembrie 1989, la Budapesta, cu prilejul reuniunii vicepremierilor şi miniştrilor de externe din Austria, Ungaria, Italia şi Iugoslavia. Scopul iniţiativei (denumită ”Patrulater”) a fost dezvoltarea cooperării politice, economice, tehnice, ştiinţifice şi culturale. Odată cu admiterea Cehoslovaciei, în 1990, structura a devenit "Grupul Pentagonal", iar în 1991, prin aderarea Poloniei, s-a transformat în "Grupul Hexagonal". Prin afilierea Bosniei şi Herţegovina, Croaţiei şi Sloveniei, structura a devenit Iniţiativa Central Europeană. România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre ale Iniţiativei. 
 Obiective Iniţiativei Central Europeană sunt:
-consolidarea cooperării dintre statele membre şi nemembre UE, în special privind temele de pe agenda europeană;
-întărirea cooperării şi a relaţiilor de bună vecinătate;
-intensificarea cooperării multilaterale economice, cu accent pe cooperarea transfrontalieră şi -inter-regională, modernizarea infrastructurii în transporturi, comunicaţii şi energie, -promovarea comerţului şi investiţilor;
-promovarea cooperării în domeniile protecţiei mediului, turismului şi agriculturii;
-promovarea proiectelor culturale în vederea consolidării contactelor people-to-people, a --- cunoaşterii specificului cultural al fiecărui stat membru;
-dezvoltarea societăţii civile.

Cititori online

Avem 5 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici