Încotro ne duce Master Planul General de Transport al României?

    În perioada 5-6 martie 2020 a avut loc la Sinaia seminarul „Master Planul General de Transport al României”, organizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care a urmărit prezentarea Modelului Național de Transport și a Ghidurilor pentru elaborarea Analizei Multicriteriale, Cost-Beneficiu și Cost-eficacitate, elaborate în cadrul proiectului ”Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și de a administra Master Planul General de Transport al României”( SIPOCA 15).

   Au participat reprezentanți ai unităților administrative-teritoriale din țară, ai regiilor de transport, agenților economici, ministerului transporturilor, ai JASPERS  (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) România. Municipiul Bacău a fost reprezentat la această întâlnire de către Marius Cerghici, inspector de specialitate în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Componenta de instruire a seminarului a vizat următoarele tematici:
-Necesitatea unei metodologii coerente pentru evaluarea proiectelor, cu ajutorul Modelului Național de transport ( MNT) și a analizelor Multicriteriale, Cost-Beneficiu și Cost-eficacitate, scopul, funcționalitatea și limitelor acestora
- Utilizarea instrumentelor pentru analiza comparativă a proiectelor de infrastructură de transport
- Exemple referitoare la utilizarea Modelului și a Ghidului
       În debutul primei zi a întâlnirii, conf. univ. dr. Florin Nemțanu, profesor în cadrul Facultății de Transporturi, Universitatea Politehnică din București a prezentat utilizarea instrumentelor pentru analiza comparativă a proiectelor de infrastructură de transport, necesitatea unei metodologii coerente pentru evaluarea proiectelor și ghidul aferent analizei multicriteriale ( AMC) a proiectelor de infrastructură de transport. Concluziile referitoare la aceste teme se referă la faptul că Modelul Național de Transport trebuie să contureze modelul de creștere, imaginea de ansamblu a sistemului de transport, rolul proiectului de infrastructură de transport în sistemul național de transport. Proiectele de infrastructură trebuie analizate cu unul din instrumentele de analiză ( ACB, AMC, ACE), procesul de evaluare trebuie să fie simplu, bazat pe o metodologie unitară. Perfecționarea personalului, pregătirea proiectelor, prioritizarea lor sunt doar câțiva din pașii din planificarea strategică atât de necesari a fi îndepliniți, în timp ce analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate și analiza multi-criterială sunt principalele elemente care stau la baza evaluării strategice. Referitor la analiza multi-criterială ( AMC), conform ghidului, aceasta este un instrument decizional care stabilește ierarhia preferințelor între opțiunile unei investiții, pe baza unui set explicit de obiective identificate de decident, pentru care s-au stabilit criterii măsurabile în scopul evaluării măsurii în care obiectivele au fost atinse. În realizarea unei analize multicriteriale, proiectele de transport ar trebui evaluate cantitativ și calitativ prin prisma obiectivelor strategice majore economic, siguranță, mediu, accesibiliate și incluziune social, integrare.
     În continuarea primei zi a seminarului, conf. univ. Robert Dobre de la Ministerul Transporturilor a prezentat Master Planul General de Transport al României, documentul strategic care stabilește principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodală iar Ana-Maria Mitoi de la JASPERS  (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) România s-a referit la contribuția organizației pe care o reprezintă la elaborarea acestui document.
    
Finalul primei zile a fost completat de prezentarea ghidurilor privind analiza cost-beneficiu ( ACB) și cost-eficacitate (ACE) și a studiilor de caz aferente. La scara unui proiect rezultatele ACB indică viabilitatea sa economică dar este și un instrument de comparare a opțiunilor acestuia. Scopul principal al analizei economice a unui proiect este acela de a determina dacă proiectul produce beneficii economice și sociale care depășesc costurile acestuia pe durata de analiză și totodată, dacă proiectul merită promovat. Analiza se realizează din perspectiva utilizatorilor ( generic a societății ) și trebuie să includă toate efectele importante ale proiectului ( pozitive sau negative), costurile și efectele monetare cât și costurile și efectele monetizabile (fără valoare de piață directă). Spre deosebire de analiza cost-beneficiu analiza cost-eficacitate ( ACE) este utilizată în special în cazul proiectelor pentru care pot fi estimate costurile cu un nivel de acuratețe suficient dar la care beneficiile sunt dificil sau imposibil de evaluat în termeni monetari. Una din analizele de interes pentru zona Bacăului a fost cea referitoare la compararea celor 3 opțiuni de autostradă care ar putea traversa Carpații Orientali. Atât din punctul de vedere economic cât și din punctul de vederea al zonelor protejate traversate, autostrada  Brașov-Bacău poate fi realizată cel mai ieftin.
 
Discuțiile interactive au animat cea de-a doua zi a întâlnirii de la Sinaia .Participanții au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă în implementarea proiectelor de transport, a procesului de achiziții, despre lacunele Master Planului General de Transport al României. Astfel, în opinia unora, acesta ar trebui să includă și o componentă de transport dedicată deplasărilor nemotorizate ( bicicleta) și în afara localităților. S-a dat exemplul Bucureștiului, unde foarte mulți salariați ai instituțiilor din capitală locuiesc în Ilfov și care nu pot accesa transportul nemotorizat pentru a se deplasa la și dinspre serviciu.
   Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor implementează proiectul”Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și de a administra Master Planul General de Transport al României”( SIPOCA 15) și a încheiat un contract cu asocierea format din SMART Integration SRL- Universitatea Politehnică București având ca obiect furnizarea asistenței tehnice care presupune un program de instruire cu privire la testarea proiectelor utilizând Modelul Național de Transport, precum și dezvoltarea de ghiduri și proceduri care să sprijine activitatea Biroului Implementare Master Plan și să îmbunătățească fluxul de date dintre minister și companiile din domeniul transporturilor.
JASPERS  (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) România este un parteneriat de asistență tehnică între Comisia Europeană, BEI și BERD ce acordă asistență tehnică țărilor beneficiare de fonduri europene pentru pregătirea proiectelor majore, finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. 

Cititori online

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici