O inițiativă în beneficiul comunității

Marți, 18 februarie a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău evenimentul „Proiecte prioritare pentru zona urbană funcțională a Bacăului”, organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

             Acest eveniment  a propus identificarea de proiecte, soluții, pornind de la studiile efectuate de către Banca Mondială, pentru a întări zona urbană funcțională a municipiului Bacău. Au onorat cu prezența, Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, Vasile Asandei, director-general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, reprezentanți ai  unităților administrativ-teritoriale, ONG-urile, reprezentanți ai mediului de afaceri și universitar, ai Ordinului Arhitecților, ai mass-media cât și cetățenii care au dorit să se implice în dezvoltarea comunităților în care trăiesc. În deschiderea întâlnirii, au vorbit Anda Petria, director-general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău și Ilie Bîrzu, director-adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău care au arătat că în contextul negocierilor cu Comisia Europeană pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027, în cadrul cărora dezvoltarea urbană reprezintă o temă specială de analiză, sunt foarte importante viziunea si opinia actorilor relevanți privind abordarea acestui domeniu.
   Primarul Municipiului Bacău a continuat seria alocuțiunilor. Acesta a spus că „ pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027 este foarte important ca autoritățile de management responsabile cu derularea proiectelor la nivel regional să fie preluate de către Agențiile de Dezvoltare Regionale, respective de către ADR NE, la nivelul regiunii noastre. Atragerea de finanțări europene nu trebuie să însemne un scop în sine, acestea fiind importante în măsura în care răspund nevoilor identificate la nivelul comunităților locale”.
Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău a anunțat că în prezent sunt în curs de definitivare două documente esențiale în ceea ce privește dezvoltarea zonei urbane funcționale a municipiului Bacău și a Județului Bacău, în general.  Aceste documente,  „Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Bacău„ și „Planul de Urbanism Zonal Dezvoltarea Aeroportului Internațional George Enescu” Bacău au fost prezentate, de către doi specialiști de prestigiu din România, arhitect urbanism dr. Nicolae Țarălungă și arhitect Sorin Gavrea.
 
  
În continuare,Vasile Asandei, director-general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a creionat principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2021-2027. Astfel pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3.O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Ar urma ca finațarea FEDR să fie, pentru viitoarele proiecte, de 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate iar diferența să fie suportată de la bugetul național și local. În acest context este important ca în următoarea perioadă, ideile de proiect să pornească de la nevoile reale identificate în comunitate și nu de la liniile de finanțare considerate a priori ca fiind oportune.
Seria prezentărilor a continuat cu Adina Vințan, expert dezvoltare urbană Banca Mondială, care a vorbit despre importanța dezvoltării zonelor metropolitane și proiectele prioritare cu impact metropolitan pentru zona urbană funcțională a municipiului Bacău și Ioana Ivanov, partener asociat Civitta Strategy&Consulting, care a abordat perspectivele elaborării unei strategii metropolitane a Bacăului.
 
 Ultimul subiect înainte de sesiunea de discuții interactive a aparținut directorului ADL Bacău, Constantin-Adrian Anghel care s-a referit la stadiul proiectelor de dezvoltare durabilă a municipiului Bacău
 Finalul întâlnirii a aparținut dezbaterii. Cei prezenți în sală au făcut propuneri,  au ridicat probleme, au stârnit, pe alocuri, controverse. Factorii de decizie prezenți au oferit răspunsuri la toate aceste probleme identificate și în final opinia cvasi-generală a fost aceea că această întâlnire a fost extrem de utilă și un pas făcut cu dreptul de comunitate, în perspectiva elaborării noii strategii pentru zona urbană funcțională a Bacăului 2021-2027 și a portofoliului de proiecte care va sta la baza viitoare dezvoltări a zonei.
   
Zonele Metropolitane/ZM (acolo unde există constituite formal, juridic) sau Zonele Urbane Functionale/ZUF (așa cum au fost definite în Documentul Cadru pentru Implementarea POR 2014-2020 ) pot fi eligibile pentru perioada de programare 2021-2027,pe dezvoltare urbană, cu condiția existenței/elaborării unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană Durabila asociată teritoriului ZM sau ZUF (după caz). Această abordare ar urma să implice acordarea de bonusuri acelor proiecte care ar fi incluse într-o astfel de strategie, precum și o flexibilitate privind tipurile de proiecte, respectiv:
- Proiecte individuale ale UAT-urilor componente ale ZM sau ZUF
- Proiecte în parteneriat între UAT-urile componente ale ZM sau ZUF;
- Proiecte prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a ZM
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană va fi o pre-condiție pentru accesarea fondurilor pe dezvoltare urbană. Pentru polii de creștere, SIDU va trebui elaborată la nivel de ZUF/ZM.  Restul reședințelor de judet au opțiunea de a elabora acest document la nivel de UAT sau ZUF/ZM.

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici