Conferința Regională cu privire la Specializarea Inteligentă în Regiunea Nord-Est

     Sala Colocvium a Hotelului Internațional din Iași a găzduit joi, 12 decembrie 2019,  întâlnirea actorilor relevanți - reprezentanți ai mediului de afaceri, centrelor de cercetare, ONG-urilor, universităților și ai administrației publice locale din Regiunea Nord-Est.
 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, gazda acestui eveniment,  a prezentat, cu acest prilej, oportunitățile și provocările întâmpinate pe parcursul validării și operationalizării Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) și care vor avea o contributie semnificativă în stabilirea pașilor de urmat în vederea optimizării cadrului regional de programare și implementare a Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Regio - Programului Operational Regional, atât pentru perioada 2014 - 2020, cât si pentru 2021 - 2027.
România a pregătit în perioada 2014-2015 Strategia Naţională pentru Specializarea Inteligentă a Cercetării Dezvoltării și Inovării (SNCDI) 2014-2020. Acest document a stat la baza alocării resurselor financiare din Programele Operaționale ale Romaniei care vizează intervenții corespunzatoare Obiectivului tematic 1 - Cercetare-Dezvoltare-Inovare în perioada 2014-2020, cum ar fi Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional pentru Capital Uman, Programul Operațional Regional. Mai mult, pentru programarea resurselor alocate Axei 1, Promovarea Serviciilor de Transfer Tehnologic din Programul Operational Regional 2014-2020, începand cu anul 2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice a recomandat tuturor regiunilor României să elaboreze un astfel de document.
Elaborată în anul 2013 de către ADR Nord-Est, cu suportul unui larg parteneriat local, aprobata in anul 2014, ca parte componentă a Planului Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 (componenta de dezvoltare economica regională), RIS3 Nord-Est, Strategia pentru Cercetare și Inovarea Regională prin specializare Inteligentă este concepută ca un instrument necesar pentru realizarea unor investiţii eficiente (raport rezultate/cost) şi eficace (raport impact/obiectiv), în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare. În acest context,  începând cu luna iunie 2016, ADR Nord-Est a demarat un amplu proces de actualizare și revizuire a RIS3, care ține cont de evolutia dezvoltării regiunii, nevoia de reconfirmare a sectoarelor de specializare inteligentă, de introducere a unui mecanism continuu de descoperire antreprenorială pentru guvernarea și implementarea RIS3, de actualizare a informațiilor privind cererea și oferta de servicii de inovare și transfer tehnologic, de definire a unei strategii pentru promovarea transferului tehnologic si de identificare a unui portofoliu de proiecte ce vor primi finanțare prin POR 2014-2020 Axa 1 Promovarea Serviciilor de Transfer Tehnologic, actualizarea si revizuirea RIS3 Nord-Est.
În deschiderea evenimentului, Vasile Asandei, director general ADR NE a reliefat semnificația specializării inteligente în regiune și a documentului strategic RIS3:  „Strategia pentru Cercetare și Inovarea Regională prin Specializare Inteligentă este importantă pentru prezent, dar și pentru viitor. Documentele programatice pentru exercițiul financiar 2021-2027 indică o primă prioritate de investiții a Uniunii Europene: o Europă mai Inteligentă. Prin crearea acestei strategii la nivelul Regiunii Nord-Est, încă din anul 2013, s-a făcut un pas care, astăzi,  se dovedește extrem de util.”
În continuare, reprezentantul  Băncii Mondiale, Andreea Dall’Olio a prezentat planul de acțiune și rezultatele parțiale ale programului de asistență tehnică pe care îl deruleaza în regiune, în sprijinul transferului tehnologic. A fost atinsă și problematicaproprietății intelectuale, în contextul valorificării rezultatelor cercetării. Cu acest prilej, au fost prezentate și două dintre echipele universitare care beneficiaza de asistență și care au împărtășit câteva aspecte referitoare la experiența dobândită.
Lucian Sadu, șeful biroului Gestionare RIS3 Nord-Est a prezentat rezultatele obținute până în prezent, prin operaționalizarea acestui document strategic, respectiv un portofoliu de 168 de proiecte, dintre care o parte dintre acestea ( 34 ) și-au găsit finanțare pe programul Orizont 2020 și axa 1 POR.  Gabriela Macoveiu, director comunicare, inovare și cooperare externă a continuat dialogul cu cei prezenți ,  prezentând modul cum va fi abordată specializarea inteligentă în următoarea perioadă de programare.
       În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3.O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
Atelierul de lucru interactiv desfășurat în cea de-a doua parte a reuniunii a lansat tuturor participanților provocarea de a descoperi împreună modul în care se poate îmbunătăți procesul de descoperire antreprenorială, în vederea actualizării permanente a nișelor prioritare de intervenție si a generării de proiecte inovative în regiune. Cu acest prilej, s-au repus în discuție, pe noi coordonate,  rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI si CCA) în elaborarea și implementarea RIS3 Nord-Est.

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici