Turism sustenabil prin programul european COSME 2014-2020

Comisia Europeana, prin Agentia Executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 „Promovarea dezvoltării durabile a turismului și a capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe”, din cadrul programului european „COSME″ 2014-2020.

Acțiunea are ca scop:

- consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor turistice;
 - încurajarea capacităților și abilităților IMM-urilor de a explora și adopta soluții, ceea ce ar îmbunătăți managementul durabil și sustenabilitatea turismului în general;
- promovarea de soluții inovatoare pentru turismul durabil prin cooperare intersectorială.
Obiectivul specific al acțiunii este de a dezvolta și pune în aplicare scheme de sprijin transnațional și trans-sectorial, pentru a dezvolta capacitatea de creștere durabilă a IMM-urilor în sectorul turismului.
   Un consorțiu / rețea transnațională de părți interesate publice și private (inclusiv incubatoare de afaceri, acceleratoare și organizații de sprijin pentru afaceri care oferă sprijin pentru întreprinderi pentru IMM-uri și start-up-uri care cooperează cu furnizorii de soluții durabile, centre de reciclare, centre de educație de mediu, asociații de economie socială, asociații profesionale) va acționa ca un intermediar care organizează activități specifice pentru IMM-urile turistice din diferite țări. Consorțiul va organiza și va oferi sprijin direct companiilor pentru a-și dezvolta capacitățile de a dezvolta și implementa standarde/modele/ strategii durabile și circulare în serviciile și operațiunile lor, dar va facilita, de asemenea, cooperarea transfrontalieră/transnațională, pentru a favoriza învățarea de la egal la egal la egal în ceea ce privește schimbul de cunoștințe și bune practici pentru creșterea sustenabilității turismului. Sunt finanțate:
-activități de comunicare cu privire la obiectivele proiectului de a atinge IMM-urile potențiale și rezultatele preconizate pentru proiect;
-selectarea IMM-urilor din turism pentru participarea la schema de sprijin a proiectului;
-cartografierea nevoilor specifice ale IMM-urilor implicate în proiect, pentru a adopta soluții inovatoare durabile;
-cartografierea inițiativelor inovatoare, a liniilor directoare, a bunelor practici, a actorilor principali, a furnizorilor de soluții durabile, a oportunităților pentru ca sectorul turismului să devină mai durabil (activități relevante pentru IMM-urile implicate în proiect).
-organizarea de cursuri online, offline, workshop-uri, vizite de studiu, activități de sensibilizare;
-producția de materiale de instruire, webinarii;
-servicii de coaching și îndrumare;
-înfrățirea, confruntarea, învățarea de la egal la egal, schimbul de cunoștințe;
-activități de tip B2B (business to business);
-dezvoltarea de soluții TIC, platforme pentru schimbul de cunoștințe și expertiză și implicarea comunității locale;
-raportarea cu privire la rezultatele activităților de consolidare a capacității implementate și la adoptarea concretă de soluții inovatoare de către IMM-urile din turism care îmbunătățesc sustenabilitatea turistică;
-alte activități propuse de partenerii de proiect, în conformitate cu obiectivele apelului.
   Consorțiul trebuie să adune cel puțin 5 membri și maximum 10 membri / parteneri - persoane juridice diferite - care acoperă cel puțin 5 țări eligibile. Fiecare consorțiu va sprijini direct, inclusiv financiar, un minim de 60 de IMM-uri din turism din cel puțin 3 țări eligibile. Cel puțin un partener din consorțiu trebuie să fie o organizație de suport pentru afaceri . Echipa trebuie să includă, de asemenea, un manager de proiect și cel puțin un expert în turism .
Termenul limită pentru depunerea electronică este  24 octombrie 2019 , ora 17:00 (ora Bruxelles-ului). Mai multe detalii aici: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 miliarde euro. COSME sprijinăIMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.  

 

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici