Cadrul comun de autoevaluare - CAF a fost implementat în Primăria Bacău

Marți, 16 iulie, a avut loc în sala de conferințe a Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău conferința pentru diseminarea rezultatelor CAF (Common Assessment Framework - Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) din cadrul proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”.

Acest eveniment, care încheie seria de activități prevăzute în cererea de finanțare, s-a bucurat de prezența Primarului Municipiului Bacău, Cosmin Necula, a reprezentanților conducerii primăriei, a direcțiilor, birourilor și compartimentelor acestei instituții, a reprezentanților Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Asociației „PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, precum și de cea a participanților din partea instituțiilor direct interesate de managementul performanței și calității: Consiliul Județean Bacău, Poliția Locală Bacău, Direcția de Evidență a Persoanelor Bacău, Direcția Taxe și Impozite Locale și Direcția de Asistență Socială Bacău.

Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația „PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener, finalizează  în prezent implementarea proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 -Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

„Administrația publică trebuie să se desprindă de anumite raționamente învechite și are nevoie de oameni motivați, implicați, capabili să confere mediului administrativ un alt traseu, să atingă un alt nivel de performanță. Astfel, instrumentul  de management al calității - CAF implementat la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, a venit în întâmpinarea acestei nevoi și suntem convinși că, menținând principiile CAF și îmbunătățind performanța instituției pe baza conceptelor propuse, aceasta va dobândi în timp un nivel înalt de maturitate”, a spus, în deschiderea conferinței, Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău.

Vicepreședintele asociației „PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, Viorel Bondilă, în calitate de reprezentant al partenerului de proiect, a continuat,  mulțumind conducerii , personalului Primăriei Municipiului Bacău pentru implicare.  Acesta  s-a declarat surprins de numărul mare de participanți care au format grupul țintă și a subliniat necesitatea menținerii acestui sistem care duce la schimbări  în timp în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman. 

Prin activitățile implementate, proiectul a atins obiectivul general privind introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Bacău (aparatul de lucru cu toate structurile subordonate) și în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău – structură (instituție publică) descentralizată și subordonată UAT Municipiul Bacău, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei. Pregătirea corespunzătoare a grupului țintă va sprijini în continuare activitățile de dezvoltare și de susținere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management.

Îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului a presupus:

O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței CAF la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și performanței la nivel local.
După finalizarea proiectului, rezultatele obținute vor continua să producă efecte, astfel încât informațiile, cunoștințele și competențele dobândite de grupul țintă în cadrul proiectului vor putea fi folosite pentru monitorizarea ISO 9001:2015 și CAF și vor face mai ușoară adaptarea la cerințele și tendințele economiei, în vederea susținerii calității și performanței la nivelul Municipiului Bacău și a structurilor subordonate, ceea ce va duce la o creștere a încrederii cetățenilor  față de serviciile Primăriei și ale entităților subordonate.

 

Cititori online

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici