Eroare
  • Error loading feed data

Un proiect pentru servicii de calitate, în slujba cetățeanului

   Vineri, 12 iulie 2019, a avut loc, în incinta salonului mare de la Green Park, conferința de diseminare a rezultatelor ISO 9001:2015 ale proiectului: „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului calității și performanței” - SIPOCA 96.
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener, au implementat acest proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1, Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
Au participat la eveniment reprezentanți ai conducerii și ai compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, membrii echipei de implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, reprezentanți ai Poliției Locale și ai partenerului de proiect. Evenimentul a fost deschis de către Adrian-Constantin Anghel, director al ADL Bacău și manager de proiect.  Acesta a prezentat etapele proiectului care a dus la introducerea/ extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău - instituție publică subordonată UAT Municipiul Bacău, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici și personalul contractual.
În continuare, prof. univ. dr.  Răzvan Cătălin Dobrea a prezentat Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” precum și semnificația, importanța și beneficiile introducerii managementului calității în cadrul Primăriei Municipiului Bacău și al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Printre rezultatele derulării proiectului se pot enumera:
- actualizarea pachetului de proceduri în vederea extinderii sistemului de management al calității ISO 9001: 2015 la nivelul Municipiului Bacău (42 proceduri) și la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău -auditul de recertificare ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău și emiterea certificatului aferent - auditul de certificare ISO 9001:2015 la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și emiterea certificatul aferent - 78 de persoane au fost certificate: 17 persoane au fost certificate în urma derulării cursului de Auditor intern de calitate ; 39 de persoane au fost certificate în urma derulării cursului de Managementul calității;  22 de persoane au fost certificate în urma derulării cursului de Management si control intern managerial.
 
În încheierea conferinței s-a subliniat importanța comunicării între compartimentele funcționale în ceea ce privește elaborarea procedurilor de sistem și operaționale. Responsabilul ISO din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Iulian Stan, a subliniat faptul că implementarea acestora este un proces continuu și că informatizarea registraturii, ce va avea loc în viitorul apropiat, va duce la ușurarea muncii funcționarilor dar și la satisfacerea nevoilor cetățeanilor, în cele mai bune condiții.

Curs BNR

Cititori online

Avem 6 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici