Cum reducem emisiile poluante cu 40% până în anul 2030?

Ȋn perioada 25-27 iunie a avut loc, în „Sala Cavalerilor” a Castelului Dyosgyor, din oraşul Miskolc, Ungaria, conferinţa finală a proiectului  “Consolidarea capacității autorităților publice locale de a elabora strategii integrate de energie durabilă – EMPOWERING”.

Acest proiect, finanțat prin programul „Orizont 2020” al Uniunii Europene, şi-a propus să contribuie la tranziția a șase regiuni ale Uniunii Europene, incluzând Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (România),către o societate cu emisii scăzute de carbon, prin întărirea capacităților municipalităților și a reprezentanților regionali de a elabora strategii și planuri energetice integrate. La eveniment, alături de reprezentantul ADR NE, din partea Municipiului Bacău a participat Gheorghe Andronic, inspector de specialitate ȋn cadrul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău.

Consorţiul de implementare a proiectului a fost format din instituţii/entităţi din 7 ţări,  6 regiuni de dezvoltare: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Marche (Italia) (lider de proiect); Agenția pentru Mediu și Apă a Regiunii Andalusia (Spania); Agenția pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est (România); Agenția pentru Dezvoltare Istria (Croația);Agenția pentru Dezvoltare Regională Ungaria de Nord (Ungaria); Regiunea Macedonia Centrală (Grecia) și 2 organizaţii cu rol de suport ethnic, Centrul pentru Surse de Energie Regenerabile și Economisire (Grecia); Institutul Tehnic pentru Cercetare (Suedia).

Municipiul Bacău, conform HCL 41/2017, a devenit membru al Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) ȋn Regiunea Nord-Est ȋn cadrul acestui proiect şi a elaborat Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) şi Planul de Acţiune pentru Atenuarea Schimbărilor Climatice (PAASC). 

Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor autorităților locale a constat ȋn adoptarea noilor PAED-uri (Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă) și al modernizării celor existente, în timp ce autoritățile regionale a fost sprijinite în modelarea viziunii energetice regionale până în 2050, subliniind principalele provocări energetice și identificând posibile acțiuni strategice financiare de implementat.

PAEDC cuprinde  ȋn principal un inventar de referinţă al emisiilor şi un plan de măsuri prin care să se reducă emisiile de CO2 cu 40% până ȋn 2030.

 PAASC va contribui la consolidarea cunoștințelor pentru sprijinirea dezvoltării politicii cu privire la schimbările climatice, îmbunătățirea rezistenței și a capacității de adaptare la acestea; creșterea înțelegerii impactului schimbărilor climatice la nivel sectorial și inter-sectorial; la dezvoltarea procesului de integrare și dezvoltarea economică și socială.

EMPOWERING a vizat provocările privind economia de energie care implică municipalitățile locale și autoritățile regionale într-o activitate de schimb și de învățare la nivel transnațional.  Proiectul a urmărit reducerea decalajelor de competențe necesare pentru planificarea măsurilor energetice pentru noul cadru de politica climatică și energetică pentru orizontul 2030 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă și eficiența energetică. 

 

Cititori online

Avem un vizitator și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici