Eficiență energetică în Bacău prin OUR BUILDINGS

În data de 26 Iunie 2019 s-a desfășurat în Bacău, într-o locație cu nume predestinat - Green Park,  sesiunea de Consultare a actorilor-cheie în cadrul proiectului european“Our buildings” - Accelerarea măsurilor de eficiență energetică în clădiri - Consolidarea societății civile și a factorilor de decizie din România și Bulgaria, organizată de Asociația ”Orașe Energie în România”.
 

Proiectul este finanțat de Ministerului Federal al Mediului din Germania (BMU) prin „Inițiativa europeană pentru climă (EUKI*)” și urmărește să susțină cu expertiză tehnică șase municipalități din România și șase din Bulgaria pentru definirea strategiilor de renovare a clădirilor, în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima. Municipiile din România cărora li se va acorda suport tehnic, în perioada 01.09.2018 – 01.12.2020,  pentru definirea strategiilor de renovare a clădirilor în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima, desemnate în urma unui proces de selecție sunt: Bacău, Bistrița, Mizil, Satu Mare, Sibiu și Târgoviște. 

Au participat la întâlnire actori-cheie locali din mediul privat - constructori, arhitecți, experți, evaluatori dar și specialiști din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și ai Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Tematica abordată de către resposabilii de proiect din cadrul Asociației ”Orașe Energie în România”, ing.Camelia Rață și dr. ing. Irina Tatu a vizat :

- stadiul proiectului la nivelul municipiului BACAU; stadiul bazei de date la nivelul clădirilor publice;  propuneri de soluții pentru renovare eficient energetică a clădirilor;  identificarea barierelor și a factorilor de impact în procesul de renovare;

    Consultarea actorilor cheie din cadrul municipiului Bacău, caracterul interactiv al întâlnirii au contribuit la identificarea unor cerințe care pot duce pe viitor atât la modificări de ordin legislativ dar și la elaborarea strategiilor de renovare municipale. Iată câteva dintre propuneri de soluții care  pot duce la renovarea eficient-energetică a clădirilor:

 • Folosirea prioritară a expertizelor de risc seismic, pornind de la  o bază de date reală, actualizată;
 • Verificare pe teren și vizualizarea clădirilor de către experți în vederea completării corecte a bazelor de date; 
 • Implicarea structurilor de control specializate pe lucrările efectuate, pentru reabilitarea clădirilor publice și nu numai;
 • Fișe sintetice pentru materiale folosite; verificarea calității materialelor;
 • Dotarea cu sisteme de răcire eficiente, sisteme de ventilație pentru școli;
 • Control termografic la finalizarea construcțiilor reabilitate;
 • Atribuirea contractele de achiziții în baza calității și mai puțin după criteriul prețului cel mai scăzut;
 • Definirea de către administrația publică a unor indicatori de calitate specifici. S-a menționat că în multe cazuri caietul de sarcini nu cuprinde indicatori specifici lucrărilor ce se doresc a fi efectuate în cazul reabilitărilor;
 • Verificarea de către specialiști a documentației DALI ;
 • Calificarea managerii energetici stabiliți de autoritățile publice ( eventual prin cursuri specifice) astfel încât să poată verifica și monitoriza inclusiv documentele din achiziții; 
 • Necesitatea existenței unui certificat seismic al clădirilor, alături de certificatul energetic.
 • La finalul întâlnirii participanții au identificat barierele în realizarea și implementarea strategiei de renovare eficient energetică a clădirilor din municipiu,  într-un dialog deschis, constructiv cu exemple concrete, din activitatea de zi cu zi;

  Proiectul “Our buildings”va permite grupurilor țintă din cele două țări, România și Bulgaria, confruntate cu probleme similare în domeniul fondului construit, în special, înainte de anul 1990, să îndeplinească cerințele privind pachetul de energie curată, creând în același timp beneficii durabile în cele două țări. Prin intermediul proiectului vor fi intensificate schimburile de informații între România și Bulgaria și vor fi diseminate rezultatele în toată Europa de Sud-Est, furnizând în același timp informații utile planurilor naționale de energie și climă din cele două țări.

  La sfârșitul proiectului, sunt așteptate a fi livrate 12 planuri de acțiune pentru renovarea clădirilor, prin efortul comun al echipei proiectului, specialiștilor autorităților locale selectate și actorilor cheie implicați. Strategiile de renovare a clădirilor din cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima, orizont de timp 2030-2050, vor contribui la atingerea unor comunități cu emisii reduse de carbon.

  *Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară (BMU). Implementarea acestuia este sprijinită de Societatea germană de cooperare internațională (GIZ) GmbH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Scopul general al EUKI este promovarea cooperării în domeniul schimbărilor climatice în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

 


	

 

 

Cititori online

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici