CINE SUNTEM?

Agenţia de Dezvoltare Locală

este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obiectul de activitate al ADL Bacau îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale care contribuie la dezvoltarea economico-socială a municipiului Bacău.

OBIECTIVE:

- iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul colectivităţilor locale;
- elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea acestora;
- sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale;
- sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
- stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
- promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat
- interfaţă între APL şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău elaborează şi proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice.

Cititori online

Avem un vizitator și niciun membru online

Copyright © 2021 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici