Proiecte ADL

“Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale”.

Proiect finanţat prin Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operaţional Regional (POR).Proiect evaluat şi aprobat de către AM a POR în 2010, în timp ce contractul de finanţare cu MDRT a fost semnat în februrarie 2011, dată de la care a demarat implementarea proiectului. Beneficiar - Municipiul Bacău.

Citeşte mai multe

„Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” - „Achieving SUSTainability through an integrated approach to the management of CULTural heritage (SUSTCULT).

Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (PCT SEE) - SEE East Europe Programme şi are o valoare totală de 1.760.212 euro, din care ADL, în calitate de partener la proiect, implementează în mod direct activităţi în valoare de 59.144 euro.  Partenerii din proiect sunt dinItalia, Grecia, România ( Institutul Naţional pentru Patrimoniu, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău). Slovenia, Albania. Bosnia Herţegovina, Macedonia.

Citeşte mai multe

“Complex cultural Sf. Nicolae - matrice spirituală a Bacăului”

Beneficiar - Municipiul Bacău. Proiect finanțat prin Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Regional (POR). Proiect evaluat și aprobat de către AM a POR în 2010, contractul de finantare cu MDRT.A fost semnat în mai 2011, dată de la care a început implementarea proiectului, pentru o perioadă de 18 luni.

Citeşte mai multe

„Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”

proiect finanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale manamagementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.Strategii de dezvoltare locală.

Citeşte mai multe

Reţeaua Tematică "Building Healthy Communities" - Construirea de Comunităţi Sănătoase (BHC)

proiect finanţat prin Programul Operaţional URBACT II - Valoare totală proiect630.000 euro, din care bugetul Municipiului Bacău în cadrul proiectului - 63.000 euro. Municipiul Bacău s-a alăturat unui parteneriat format din 10 oraşe din şapte state membre ale Uniunii Europene, pentru a valorifica cunoştinţele şi practicile cu privire la factorii urbani care influenţează sănătatea şi calitatea vieţii. BHC are ca scop crearea de oportunităţi pentru oraşe în vederea modelării şi implementării politicilor sănătoase pentru cetăţeni.

Citeşte mai multe

“Plan de management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti şi campanie de conştientizare a publicului”.

La acest proiect ADL a fost partener alături de beneficiarul proiectului, APM Bacău şi alte două organizaţii neguvernamentale, fiind finanţat prin POS Mediu, Axa 4 (F.E.D.R). Valoarea totală a proiectului este de 120.073,94 euro, ADL Bacău neavînd nicio contribuţie financiară.În echipa de proiect au fost implicate 2 persoane din cadrul ADL Bacău.

Citeşte mai multe

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici