Finanțările LIFE mai aproape de utilizatori

Marți, 25.10.2017, reprezentanți ai Ministerului Mediului și-au dat întâlnire la sediul APM Bacău cu actori locali din mediul public și privat: Municipiul Bacău, ADR Nord – Est, APM Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Universitatea „George Apostu”, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Consiliul Județean Bacău, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Palatul Copiilor Bacău – Onești, Direcția Silvică Bacău, U.A.T. Moinești, Camera de Comerț și Industrie Bacău, Consiliul Județean Neamț, S.C. Moldoglass S.R.L., Centrul Reginal de Ecologie, U.A.T. Buhuși, U.A.T. Comănești, Asociația „Scut Verde” Onești.

Întâlnirea s-a concretizat într-o sesiune interactivă de prezentare a oportunităților pe care programul LIFE 2014 – 2020 le poate oferi beneficiarilor, s-au discutat modalitățile de soluționare a unor probleme la nivel local și regional, precum și detalii privind scrierea de proiecte care să atragă investiții prin acest program.

Programul LIFE este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice. LIFE a debutat în anul 1992, trecând până în prezent prin patru faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006) și LIFE+ (2007-2013). Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei UE privind mediul și clima, prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european.

Programul LIFE este structurat în două subprograme:

  1. Subprogramul pentru mediu acoperă trei domenii prioritare:

LIFE Mediu şi utilizare eficientă a resurselor

LIFE Natură şi biodiversitate

LIFE Guvernanţă de mediu şi  informare

  1. Subprogramul pentru politici climatice acoperă trei domenii prioritare:

• LIFE Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

• LIFE Adaptarea la schimbările climatice

• LIFE Guvernanţă şi Informare în domeniul climei

Actualul Program LIFE se desfăşoară în perioada 2014 – 2020 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347 din 20 decembrie 2013.

Astfel, noutatea cu care vine Programul LIFE 2014-2020 este că, prin intermediul acestuia, pe lângă proiecte de bune practici, proiecte demonstrative, proiecte pilot și proiecte de informare, conștientizare și diseminare, se pot derula și proiecte integrate.

Proiectele integrate sunt proiecte ce implementează, în special la scară largă, regională, multi-regională, naţională sau trans-naţională, și sunt elaborate în completarea altor legi ale Uniunii sau realizate de către autorităţile Statelor Membre, asigurând în acelaşi timp implicarea părţilor interesate şi promovarea coordonării şi a mobilizării a cel puţin unei alte surse relevante de finanţare ale Uniunii, naţională sau privată.”, afirmă doamna Mădălina Cozma, Manager Proiect LIFE Closer to you.

Ministerul Mediului îndeplineşte în România rolul Punct Național de Contact pentru Programul LIFE și gestionează în mod direct Proiectul LIFE Closer to you, ce are ca obiectiv creșterea capacității instituționale la nivelul Ministerului Mediului.

În încheiere, pentru a sublinia facilitatea cu care potențialii beneficiari pot accesa informațiile și infrastructura Ministerului, s-au făcut demonstrații cu privire la modalitățile concrete de scriere a proiectelor în cadrul acestui program, iar participanților li s-a lansat invitația de a apela la resursele Punctului Național de Contact ori de câte ori este necesar.

 

 

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici