Comunitățile marginalizate din Municipiul Bacău se dezvoltă cu fonduri europene!

Municipiul Bacău a obținut finanțare nerambursabilă în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate din oraș, ca urmare a unui proiect depus de Agenţia de Dezvoltare Locală în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 3/2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de  locuitori”.

 

Obiectivul general al proiectului este implementarea în municipiul Bacău a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, in zonele  urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

Documentul ce va fi scris împreună cu partenerii Municipalității (GEA și Partnet) va crea premizele elaborării de proiecte de dezvoltare de până la 7 milioane euro (finanțare totală), aferente atât Programului Operațional Capital Uman (POCU), cât și Programului Operațional Regional (POR) – Axa 9 „Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție”.

Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate (ZUM), realizat de Banca Mondială, în Municipiul Bacău există 16 ZUM-uri, cele mai mari fiind Zona Izvoare și Zona Letea (ambele vizate de aplicația pentru care am obținut finanțare nerambursabilă). Pe lângă scrierea Strategiei de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate (termen: 4 luni), vom constitui Grupul de Acțiune Locală (GAL) prin intermediul căruia vom depune cereri de finanțare nerambursabilă, începând de anul viitor, pentru proiectele selectate din Strategie.

Măsurile integrate destinate comunităților marginalizate amintite vizează:

Prin POCU

-         educație – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;

-         ocupare – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;

-         dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;

-         combaterea discriminării sau segregării - campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

Prin POR

-         investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuinţelor sociale;

-         investiţiile în infrastructura de sănătate, servicii sociale - reabilitarea/ modernizarea centre comunitare integrate medico-sociale;

-         investiţiile în infrastructura de educaţie - construirea/ reabilitarea/ modernizarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

-         investițiile în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate - construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

-         crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane - străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.;

-         construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Dezvoltarea durabilă a Municipiului Bacău presupune, între altele, reducerea numărului de zone marginalizate prin măsuri concrete și integrate, iar Strategia de dezvoltare locală va fi „farul călăuzitor” în implementarea acestora. 

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 34 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici