Ateliere privind dezvoltarea viziunii Planului de Mobilitate Durabilă şi Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Bacău

     În perioada 22-24 mai 2017 a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău o campanie de consultare cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău și Planul de Mobilitate Durabilă, documente strategice în curs de elaborare, aflate în prezent în etapa de finalizare a analizei diagnostic. 

În acest sens au fost organizate 4 ateliere de lucru adresate succesiv partenerilor tehnici, în 23 şi 24 mai, ONG-urilor, în data de 23 mai, respectiv mediului de afaceri, pe 24 mai. Cele două firme de consultanţă cu care Municipiul Bacău are încheiate contracte, SC Search Corporation respectiv SC GEA Strategy & Consulting SA au prezentat opiniei publice, specialiştilor locali din Primăria Municipiului Bacău dar şi reprezentanţilor arhitecţilor din judeţ,ONG-urilor locale - Betania, FSC, CRE Natura, reprezentanților mediului de afaceri şi ai mediului academic care au dat curs invitaţiei de a participa la consultările publice,  liniile generale ale celor două documente strategice, au prezentat tipologii de soluții pentru a răspunde problemelor identificate, au propus liste de soluții considerate a fi nepotrivite conjuncturilor locale, au discutat soluții din punct de vedere al interesului și fezabilității, au propus ipoteze pentru dezvoltarea scenariilor de perspectivă.

La toate cele patru întâlniri a participat primarul Municipiul Bacău, Cosmin Necula, care a ţinut să-i asigure pe cei prezenţi la întâlniri, indiferent de sectorul de activitate, de întreaga deschidere a Primăriei Municipiului Bacău şi susţinere a muncii specialiştilor în mobilitate urbană, respectiv strategie, pentru elaborarea unor documente care să ducă la dezvoltarea municipiului Bacău, pornind de la nevoile cetăţenilor şi de la problemele actuale ale oraşului.

“Elaborarea celor două documente,  Planul de Mobilitate Durabilă a municipiului Bacău şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă o condiție de bază pentru finanțarea investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă, activități care sunt eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea 4.1 - Planuri de mobilitate urbană durabilă” a precizat primarul municipiului Bacău. „ Dăm credit specialiștilor care vor stabili coordonatele dezvoltării și portofoliul de proiecte viitoare. Pe baza acestora, după ce le vom prioritiza,  vom putea accesa cele 40,85 miloane de euro de la Uniunea  Europeană, dar și fundamenta planurile de investiții viitoare în perioada de programare “ a mai spus primarul municipiului Bacău, la încheierea celor 4 ateliere de lucru.

Printre soluţiile propuse de specialiştii în mobilitate urbană se numără:

- Referitor  la TRANSPORTUL PUBLIC: Sporirea accesibilității și dezvoltarea ofertei de transport public - reorganizarea liniilor - continuarea procesului de înnoire a flotei -  imbunătățirea condițiilor din stații - prioritizarea transportului public (în intersecții) 

- Referitor  la amenajarea spații publice, comunitare, favorabile pietonilor, în cartiere rezidențiale (creșterea calității locuirii) - în corelare cu SIDU:  reamenajarea unor străzi astfel încât să crească semnificativ confortul, siguranţa şi calitatea ambianţei urbane pentru pietoni (şi biciclişti) – amenajarea de străzi pietonale şi/sau străzi de tip shared-space (cu utilizare comună – exemplu,strada Mihai Viteazu) - crearea (treptată) a unei oferte alternative parcării pe stradă, în spaţiile publice ale comunităţii, prin parcări multietajate.

 - Referitor  la FACILITĂȚILE PENTRU DEPLASAREA CU BICICLETA: - Crearea unei infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta (rețea - piste, benzi + parcări, locuri de odihnă, panotaj etc.) - campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta. - educație rutieră pentru toți participanții la trafic -BACĂUL - un oraș la scara bicicletei.

 Planul de mobilitate urbană (PMUD) este definit ca fiind instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Bacău reprezintă un masterplan de transport care vizează felul în care oamenii şi mărfurile se deplasează, utilizând diferite mijloace de transport. Acestea includ mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul cu autobuzul, tramvaiul, trenul, taxiul, autovehiculul propriu şi vehiculele pentru transporturile de marfă.

PMUD are ca principale beneficii următoarele: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

Scopul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană este de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, urmărind atât abordarea modalităţilor de identificare şi rezolvare a nevoilor comunităţii, în domeniul economic, de mediu şi social, cât şi crearea unei administraţii publice eficiente în beneficiul socio-economic al comunităţii. Totodată, actualizarea strategiei presupune prezentarea informaţiilor relevante, aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia şi adaptarea documentului strategic la conţinutul şi orientările actualelor documente de programare corespunzătoare perioadei 2014-2020 și la tendințele internaționale în domeniul dezvoltării urbane.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, la care SIDU 2014-2020 se va raporta, imaginează Municipiul Bacău al anului 2020 ca fiind o zonă metropolitană competitivă şi inovativă cu o comunitate tânără, dinamică şi deschisă, care construieşte un viitor durabil pe fundamentul tradiţiilor sale valoroase

Menţionăm că pentru a consulta analiza diagnostic a celor două planuri puteţi accesa următorul link: 

http://www.adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/104-consultare-publica-privind-strategia-integrata-de-dezvoltare-urbana-a-municipiului-bacau-sidu-si-planul-de-mobilitate-durabila-pmud

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 56 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici