Consultare publică privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău ( SIDU ) și Planul de Mobilitate Durabilă ( PMUD)

Municipiul Bacău invită cetățenii să participe la o campanie de consultare cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, documente strategice în curs de elaborare, aflate în prezent în etapa de finalizare a analizei diagnostic.

 

Scopul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană este de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, urmărind atât abordarea modalităţilor de identificare şi rezolvare a nevoilor comunităţii, în domeniul economic, de mediu şi social, cât şi crearea unei administraţii publice eficiente în beneficiul socio-economic al comunităţii. Totodată, actualizarea strategiei presupune prezentarea informaţiilor relevante, aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia şi adaptarea documentului strategic la conţinutul şi orientările actualelor documente de programare corespunzătoare perioadei 2014-2020 și la tendințele internaționale în domeniul dezvoltării urbane.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, la care SIDU 2014-2020 se va raporta, imaginează Municipiul Bacău al anului 2020 ca fiind o zonă metropolitană competitivă şi inovativă cu o comunitate tânără, dinamică şi deschisă, care construieşte un viitor durabil pe fundamentul tradiţiilor sale valoroase.

Planul de mobilitate urbană (PMU) este definit ca fiind instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Bacău reprezintă un masterplan de transport care vizează felul în care oamenii şi mărfurile se deplasează, utilizând diferite mijloace de transport. Acestea includ mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul cu autobuzul, tramvaiul, trenul, taxiul, autovehiculul propriu şi vehiculele pentru transporturile de marfă.

PMUD are ca principale beneficii următoarele: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

De asemenea, o condiție de bază pentru finanțarea investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă, activități care sunt eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea 4.1 -Planuri de mobilitate urbană durabilă o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ, inclusiv a zonelor funcționale urbane.

Puteți accesa mai jos versiunea finala a celor 2 documente:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 29 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2018 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici