„Anul acesta îmi protejez casa”- Municipiului Bacău se implică în campania națională de educație financiară specifică asigurării PAD

Municipiul Bacău, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, s-a alăturat inițiativei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor) de a organiza și promova activități de educație financiară ce au ca principal obiectiv conștientizarea importanței încheierii poliței de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD).

Proiectul E-STRATEG, o speranță pentru comunitățile marginalizate ale Municipiului Bacău

Centrul de Afaceri și Expozițional „Mircea Cancicov” a găzduit, marți 3 octombrie 2017,  întâlnirea organizată de Municipiul Bacău, prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, având ca scop lansarea proiectului „E-STRATEG- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, un proiect ambițios pentru Bacău, având în vedere problemele stringente cu care se confruntă zonele marginalizate ale urbei și obstacolele considerabile ce pot apărea în procesul de combatere a acestora.

Alături de gazdele întâlnirii au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, ai ONG-urilor (Asociația Betania, Fundația de Sprijin Comunitar), din mediul privat, partenerii din cadrul proiectului, Asociația PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, respectiv  GEA Strategy&Consulting care și-au luat angajamentul de a participa activ la activitățile viitoare.

În deschiderea întâlnirii, Constantin-Adrian Anghel, directorul ADL Bacău a prezentat proiectul E-STRATEG ca pe o „abordare integrată în vederea soluționării problemelor locale identificate la nivelul  municipiului Bacău, prin dezvoltarea de activități multisectoriale, destinate combaterii sărăciei și excluziunii sociale prin creșterea participării pe piața muncii, îmbunătățirea nivelului educațional, creșterea accesului la serviciile sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuire și reabilitarea spațiilor urbane. ”

„Orice inițiativă de acest fel este binevenită și are toată susținerea noastră” - a spus  Pravăț Silviu Ionel, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. „Cunosc din propria experiență problemele oamenilor simpli din cartierele mai sărace și sunt dispus să particip personal, pe teren, în derularea anumitor activități care presupun munca de la om la om. ”

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare în municipiul Bacău prin mobilizarea și animarea comunității și a pertenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acțiune Locală (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.    Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale municipiului Bacău în soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a Zonei/Zonelor Urbane Marginalizate (ZUM), activități de animare și facilitare;

2.    Îmbunătățirea competențelor membrilor/personalului GAL în domeniile relevante pentru SDL/DLRC – în acord cu nevoile de dezvoltare identificate în SDL;

3.    Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu din cadrul municipiului Bacău, cu accent pe ZUM, în urma căreia se va elabora analiza nevoilor și problemelor populației din teritoriul din cadrul SDL;

4.    Animarea și mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative și acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacău;

5.    Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din municipiul Bacău identificate în SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele SDL.

În cadrul întâlnirii s-au discutat atât aspecte de interes general cu privire la buna desfășurare a acțiunilor din cadrul proiectului, cât și detalii privind realitatea din teren; au fost dezbătute situațiile concrete cu care s-au confruntat până în prezent actorii principali din cadrul proiectului și au fost punctate etapele ce urmează a fi parcurse.

La finalul întâlnirii, Municipalitatea a invitat entitățile participante să se alăture Grupului de Acțiune Locală și să contribuie la realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală, în vederea soluționării problemelor din cadrul zonelor marginalizate de la nivelul municipiului Bacău.

Proiectul „E-STRATEG- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, cod apel POCU 137/5/1; Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri /operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

 

 

Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă - o nouă ediție a Săptămânii Europene a Mobilității băcăuane

În perioada 16-22 septembrie 2017 s-a desfăşurat în Municipiul Bacău o nouă ediţie a SĂPTĂMÂNII EUROPENEA MOBILITĂŢII” (European Mobility Week) - a XVI-a la nivel european și a III-a la nivel local, cu tematica „Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă. (Clean, shared and intelligent mobility)”.Organizatorii acestui eveniment, Municipiul Bacău, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu le-au propus cetăţenilor municipiului Bacău o schimbare la nivel comportamental, oferind opţiuni de transport local, de mobilitate inteligentă și durabilă.

 

Citește mai departe

COMUNICAT privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău

În data de 07.08.2017, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, a avut loc ședința Comisiei de Analiză Tehnică și a Comitetului special constituit pentru analizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Bacău.

Citeste mai departe

Comunitățile marginalizate din Municipiul Bacău se dezvoltă cu fonduri europene!

Municipiul Bacău a obținut finanțare nerambursabilă în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate din oraș, ca urmare a unui proiect depus de Agenţia de Dezvoltare Locală în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 3/2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de  locuitori”.

 

Read more...

Bacău interactiv

Complexul Cultural Sf. Nicolae-Matricea Spirituală a Bacăulu

Aria de protecţie avifaunistică Lacul Bacău

ADL este partener în proiectul SUSTCULT

Cititori online

Avem 23 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2017 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici