Prinde contur Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu prevederile legii dezvoltării regionale și ca urmare a publicării de către Comisia Europeană a propunerii pachetului legislativ pentru perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est elaborează Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est (PDR NE) 2021-2027.

Pâna în prezent au fost parcurși următorii pași:
-  actualizarea componenței și structurii parteneriatului regional implicat în elaborarea PDR NE;
-  realizarea, în anul 2019, a Studiului privind disparitățile de tip urban-rural in Regiunea Nord-Est;
-  organizarea a doua runde de consultări, materializate în 12 întâlniri directe, dedicate identificării nevoilor, problemelor și oportunităților de dezvoltare, identificării soluțiilor de ordin strategic în toate cele 6 județe ale regiunii, la care au participat membrii parteneriatului regional ;
-  realizarea a doua versiuni de lucru ale analizei economice-sociale
-  realizarea, în perioada februarie-martie 2020 a consultării scrise pe versiunea de lucru a analizei economice-sociale (februarie 2020)
-  realizarea versiunii de lucru a strategiei de dezvoltare regionala (mai 2020)
La realizarea analizei economico-sociale și strategiei de dezvoltare regională au fost utilizate:
-  Date și informatii statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică, EUROSTAT, Banca Națională a României, ministere, alte instituții relevante
-  Studii, analize, rapoarte realizate la nivel comunitar și național;
-  Date și informații colectate cu ocazia întâlnirilor de lucru;
-  Informații relevante din Studiul privind disparitățile de tip urban-rural în Regiunea Nord-Est;
-  Elemente desprinse din vizitele de monitorizare dedicate PDR NE 2014-2020;
-  Informații primite de la partenerii regionali;
-  Propunerile comunitare privind cadrul financiar multianual și regulamentele comunitare aferente perioadei de programare 2021-2027;
-  Propunerile naționale pentru prioritățile de intervenții pentru perioada de programare 2021-2027;
Se pot trimite observații și propuneri cu privire la versiunea de lucru a strategiei de dezvoltare regionala (mai 2020)  până în data de 22.05.2020, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2020 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici