28 de ore pentru internet WiFi4EU

Comisia Europeană lansează un nou apel WiFi4EU, în data de 4 aprilie 2019, la ora 13:00:00 CEST (ora de vară a Europei Centrale ), care se încheie la data de 5 aprilie 2019, ora 17:00:00 CEST (www.wifi4eu.eu).  Inițiativa WiFi4EU este o schemă de sprijin pentru furnizarea de acces la internet de înaltă calitate locuitorilor și vizitatorilor, în centrele de viață publică locale din orașele europene.

 

Beneficiarii sunt selectați pe baza principiului "primul venit, primul servit", asigurându-se totodată echilibrul geografic. Fiecare țară participantă va primi cel puțin 15 vouchere, iar pentru acest apel, numărul maxim de vouchere a fost majorat de la 8% la 15% din bugetul pentru apel, adică 510 vouchere.

În cadrul prezentei cereri de candidaturi se anticipează acordarea unui număr  de aproximativ 3 400 de cupoane valorice. Calendarul orientativ al acordării grantului este următorul:

1. Deschiderea cererii de candidatură, 4 aprilie 2019 (13:00:00 CEST) - 2. Închiderea cererii de candidatură, 5 aprilie 2019 (17:00:00 CEST) - 3. Evaluarea cererilor, aprilie 2019 - 4.Consultarea Comitetului MIE, mai 2019 - 5. Adoptarea deciziei de selecție, mai 2019 - 6. Pregătirea și semnarea acordurilor de grant începând cu mai 2019. Suma care alocată inițiativei WiFi4EU, pe baza prezentei cereri de candidaturi este de 51 de milioane EUR. Valoarea fiecărui cupon valoric care urmează să fie alocat este de 15 000 EUR, sub forma unei sume forfetare.

În conformitate cu programul  pentru anii 2019-2020, cererile pot fi depuse numai de o municipalitate sau de o asociație formată din municipalități, în numele membrilor acesteia, stabilită într-un stat membru al UE, în Islanda sau în Norvegia7 . Solicitanții trebuie să fie incluși pe lista municipalităților sau a asociațiilor de municipalități eligibile stabilită la data lansării cererii de candidature.

Se așteaptă ca această conectivitate wireless locală gratuită și fără condiții discriminatorii să contribuie la reducerea decalajului digital, în special în comunitățile rămase în urmă din punctul de vedere al alfabetizării digitale, inclusiv în zonele rurale și în locurile îndepărtate. Ea ar trebui să îmbunătățească în continuare accesul la serviciile online care sporesc calitatea vieții în comunitățile locale, facilitând accesul la servicii precum e-sănătatea și e-guvernarea, să permită crearea de noi oferte de incluziune digitală cum ar fi cursurile de utilizare a computerelor și a internetului și să promoveze dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii locale inovatoare în domeniul produselor și al serviciilor digitale.

Cititori online

Avem 8 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2020 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici