Finanțare europeană pentru informatizarea Primăriei Municipiului Bacău

Joi, 28 martie, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău ”, cod SIPOCA 571, organizată de Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar. La eveniment au participat reprezentanți ai Municipiului Bacău, ai direcțiilor aflate în subordine, ai Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, reprezentanți ai presei și ai altor organizații interesate.

În deschiderea conferinței Dana NASTASĂ, în calitate de manager al proiectului, a făcut o scurtă prezentare a proiectului implementat de Municipiul Bacău, prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”. Obiectivul general al proiectului este:  „Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău, prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri”.

Activitățile proiectului se vor derula pentru un grup țintă format din 40 de persoane, reprezentând personalul Municipiului Bacău care va utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect. În afara grupului țintă, care va fi afectat direct de implementarea proiectului,vor exista și beneficiari indirecți, reprezentați de cetățenii și mediul de afaceri din Municipiul Bacău. Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: -Platformă informatică front-office de tip „portal”, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate; -Platforma informatică back-office configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office; -Servicii electronice configurate în portalul primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghișeu; -Arhiva electronică de documente constituită și accesibilă; -Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor dezvoltate prin proiect.

În cea de-a doua parte a conferinței, Constantin-Adrian Anghel, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău a prezentat proiectul de implementare a unei platforme integrate de management al documentelor și al relației cu cetățenii, complementar proiectului finanțat din fonduri europene. Ca urmare a elaborării Strategiei de informatizare a Municipiului Bacău, a fost identificată necesitatea creării unei componente de front-office care va face posibil ca cetățenii să poată transmite cereri și solicitări de servicii, care apoi vor fi preluate în sistemul de management al documentelor și transmise pe fluxul intern de rezolvare.

Prin integrarea celor doua soluții ( proiecte ) se va realiza un canal complet de comunicare electronică între cetățeni și funcționari, care va ajuta la eficientizarea accesului la servicii.

Cititori online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2020 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici