Planificare energetică în comunitățile locale

       În data de 29 Noiembrie 2018 a avut loc la Brașov seminarul dedicat planificării energetice locale, organizat de Asociația ”Orașe Energie în România” - OER și ”Convenția Primarilor privind Clima și Energie Durabilă”.  La eveniment au participat reprezentanți ai ANRE la nivel național, Distrigaz-Sud,  ai Biroului Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă Bruxelles, primari, reprezentanți ai autorităților locale, distribuitorilor de energie, agențiilor de dezvoltare locale și regionale de energie și alti factori interesați.

Municipiul Bacău a fost reprezentat la întâlnire de către Costel Dumitrașcu, inspector de specialitate la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Evenimentul a avut drept scop finalizarea activităților desfășurate în anul 2018, cu suportul Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă, pentru identificarea barierelor și găsirea soluțiilor în accelerarea planificării energetice durabile în comunitățile locale.

Discuțiile au fost lansate în cadrul Conferinței Anuale a Asociației “Orașe Energie în România” ce a avut loc în luna aprilie 2018, continuate în 6 consultări regionale pe parcursul anului, două întâlniri cu reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și reprezentanții distribuitorului de energie electrică SDEE Transilvania Sud.

Plecând de la metodologia de realizare a planurilor de acțiune privind energia durabilă (PAED), împreună cu cerințele legislației din România pentru autoritățile locale din comunități cu o populație mai mare de 5000 locuitori, conform Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică completată și modificată prin Legea nr.160/2016, au fost prezentate și discutate propunerile OER cu specialiștii ANRE, distribuitorii de energie, asociațiile profesionale și reprezentanții administrațiilor locale.

Fiind prima întâlnire în această formulă, s-a considerat a fi utilă o prezentare a domeniului planificării energetice locale, începând cu anul de aderare al României la Uniunea Europeană, pașii făcuți de municipiile din România și problemele întâmpinate în colectarea datelor de consum energetic necesare analizelor și raportărilor anuale către ANRE, cât și întocmirii PAED/ PACED și a Rapoartelor de monitorizare a rezultatelor către Convenția Primarilor pentru Climă și Energie Durabilă de la Bruxelles.

Reprezentantul ANRE a făcut o trecere în revistă a cadrului legislativ național ce reglementează domeniul planificării energetice locale și modificările propuse pentru actualizarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori și introducerea în metodologie a formularelor unice de colectare date tehnice, propuse de reprezentanții OER, modificări aflate în consultare publică pe site-ul oficial al autorității.

Au fost analizate și propunerile primite de ANRE din partea SAMER1 referitoare la documentul aflat în consultare publică.

S-a trecut la discuția punctuală a fiecărui formular de solicitare de date în forma propusă de OER, prezența distribuitorilor de energie fiind decisivă în înțelegerea posibilităților și condițiilor de furnizare date. Au fost identificate și clarificate noțiunile ce vor fi utilizate în corespondența cu distribuitorii de energie, astfel încât datele să fie furnizate anual coerent în același format astfel încât, atât PIEE cât și PACED să reprezinte instrumente reale de planificare și măsurare al rezultatelor.

Întâlnirea a fost un real succes datorită dialogului deschis, constructiv cu ANRE, cu principalii distribuitori de energie la nivel național, cu autoritățile locale și factorii interesați astfel încât rezultatele planificării energetice locale să furnizeze informații valoroase în planificarea strategică a resurselor de energie atât la nivel local cât și la nivel național. Țintele stabilite, monitorizate și îndeplinite de administrațiile locale vor contribui la atingerea obiectivelor naționale pentru tranziția spre comunități cu emisii reduse de carbon.

Cititori online

Avem 9 vizitatori și niciun membru online

Copyright © 2020 ADL Bacau. Site construit de Marius Cerghici