Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sprijină creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea la nivel local

Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a organizat, în urma solicitării MDRAP, marți, 20.02.2018, la Centrul de Afaceri și Expozițional „Mircea Cancicov” Bacău, întâlnirea de lucru din cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” cod SIPOCA 9, finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA) și derulat de MDRAP.

Reuniunea s-a bucurat de prezența conducerii UAT Municipiul Bacău, printre cei prezenți numărându-se Nicolae Ovidiu Popovici - secretarul Municipiului Bacău, Romică Lucian Chindruș - administrator public, Cristina Bardașu – director executiv adjunct Direcția Arhitect-Șef, Aura Turcu - șef birou Direcția Economică, Daniel Roșu - director Direcția Administrare Baze Sportive, Slătinaru Marius - președinte al Comisiei de evaluare și derulare a finanțărilor nerambursabile conform Legii 350/2005 - Tineret, Adrian Gavriliu - director Club Sportiv Municipal Bacău, Constantin-Adrian Anghel - director Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Cătălina Vizitiu - inspector de specialitate Cabinet Primar, Marius Cerghici - inspector de specialitate Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Dan Munteanu - inspector de specialitate Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Casandra Solomon - inspector de specialitate Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Luminița Gornescu - consilier superior, Diana Ilie - inspector de specialitate .

La solicitarea experților din cadrul proiectului: Ingrid Istrate – Expert SNSPA - Sport, Bogdan Tălmaciu – Expert SNSPA – Tineret, Sebastian Toc – Expert statistician SNSPA, participanții au oferit răspunsuri la chestionarul prin intermediul căruia se dorește colectarea de date și informații în vederea stabilirii unei viziuni concrete a situației actuale a domeniului tineret și sport din cadrul UAT Bacău. În încheierea întâlnirii, experții din cadrul proiectului au intervievat pe baza unui ghid de interviu, 2 persoane din cadrul UAT Municipiul Bacău, cu responsabilități în domeniul Tineret și Sport.

Obiectivul general al proiectului derulat de MDRAP este dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Prin intermediul proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” cod SIPOCA 9, vor fi elaborate propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate, pentru șapte domenii de servicii publice.

Proiectul este implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Generală Administrație Publică, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative.